Йоана Черноколева

Стих от Йоана Черноколева

сърце от стъкло,

изящно, но крехко,

крепи ме едва,

а на теб ти е леко,

тръгна си сам

и си тръгна безмълвен,

тръгна си късно,

с омраза изпълнен,

очаквах, но знаех,

че пак ще боли,

крещях, но без думи,

безмълвна дори,

знаех, че ще си тръгнеш,

това не помогна,

сега съм сама,

в тишината надгробна

Йоана Черноколева

176 Views
error: Content is protected !!