Рубриките на е-списание „Литературен дизайн“

СПИСАНИЕТО не е само платформа за публикуване на творби на български творици, некомерсиални автори, но и трибуна за интересни новости, конкурси и рубрики. Нашият екип доставя литературната информация от света до Вас навреме, отправя нов поглед и нов прочит върху минало, настояще и бъдеще и създава нови рамки, които размиват представите между истинско и имагинерно.

Заповядайте в нашите рубрики!

Нашите рубрики

1 162 Views