7-те смъртни гряха на …

Рубриката, водена от Биляна Драгулова (Аna Drag) ще Ви срещне с тайните на нашите автори, техните признати и непризнати грехове, с техните мисли и разсъждения за седемте смъртни гряха: похот, чревоугодие, алчност, леност, гняв, завист, горделивост.

А Вие знаете ли кой/ кои са Вашите грехове?

342 Views