Аутопсия на времето

Рубрика, водена от Виктория Баръмова

Има ги …

и тези автори, които, поради една или друга причина, са останали скрити или малко встрани от познатата ни главна и по-шумна улица на литературата.

В рубриката „Аутопсия на времето“ ще изтупаме праха от кьошетата, в които са се спотаили писателите (забравени или позабравени, недостатъчно популяризирани или пък съвсем неизвестни). Ще ги изведем в днешното ни светло, ще ги оставим там и ще замълчим от удивление,че ги има и че сме ги открили за себе си! 

338 Views