"Рани" - София-Константина Караиванова

„Рани“ – София-Константина Караиванова

„Рани“ – София-Константина Караиванова

Жива рана – плът откъсната,

бисерът Вардарски 

все кърви.

Жива рана – плът откъсната,

конникът Тракийски

-окован.

Жива рана – плът откъсната,

непрежалима Мизия

-скърби.

Живи рани – все откъснати,

незабравени

във пепелта на времето.

Живи рани – плът проядена…

земя, граничеща със себе си.

София-Константина Караиванова

318 Views
error: Content is protected !!