Петьо Петьов Миладинов 

Петьо Петьов Миладинов 

Здравейте, аз съм Петьо, на 19 години, от София. 

Стихотворения почнах да пиша по време на онлайн обучението през 2021-2022. Основният стил, в който пиша бих казал, че е елегията. Намирам стихотворенията за прекрасен начин да се “измъкна” от реалността или да излея емоциите си. 

Когато бях по-малък ми доставяше удоволствие да чета стихотворенията, които изучавахме в училище, а всяко по-дълго произведение ми беше крайно неприятно. Тогава не отделях много време, за да търся по-дълбок смисъл в написаното, но с порастването ми, почнах да забелязвам повече неща в света и да имам мнение по повече въпроси.

Когато пиша, аз изказвам своето мнение по дадена тема, правя го възможно по-точно и по-кратко, защото така смятам, че трябва да бъде. 

Не да се изписват страници анализи, които да се “опитват” да обяснят какво е искал да каже автора, а да се каже основата и оттам всеки читател сам да определи, според него самия, каква е идеята на дадена творба. 

Освен всичко друго, смятам, че чрез поезия можеш да окажеш въздействие на читателя и буквално да си говорите по даден въпрос и се надявам да мога да развия уменията си за тази комуникация дори още повече. 

Стихове от Петьо Миладинов

92 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!