Музикално-поетичен спектакъл

Музикално-поетичен спектакъл

Сдружение на писателите – Варна кани почитателите на художественото слово на музкално-поетичен спектакъл “Звездите над Варна”.

Събитието ще се проведе на 24.06.2023 от 11:00 ч. в Планетариума.

Вход свободен.

Сдружението на писателите – Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е вестник “КИЛ (Култура Изкуство Литература)”, чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. “Крали Марко” № 11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

Сдружението провежда ежегоден конкурс за разказ на името на писателя Атанас Липчев. Първото издание на конкурса е през 2015 г. Периодично излизат сборници с избрани творби на участници.

218 Views
error: Content is protected !!