„Майка“ - София-Константина Караиванова

„Майка“ – София-Константина Караиванова

“Майка” – София-Константина Караиванова

“Четирима сина загубих! Двама са в гроба, а другите полуживи. Но още четирима да имах, пак щях да ги накарам да носят българското знаме със златния лъв.”

 

Закърмена със робска орисия

сред счупените кръстове – вдълбани черкви,

пожарищата, върволици тежки

на робските кервани – пътя прашен.

 

Откърмила чеда орисани,

родени за Рода да гинат

и с черните шамии

на онези като нея

знамената пак готови да въздигнат.

 

Коя ли майка толкоз сила има

сърце си в знаме да обърне

и с тежки стъпки, плач на песен да превърне,

хорото кърваво да поведе …

 

А днес забравена

и синовете – също,

от този същият народ,

безмълвна, някак си невидима,

но виждаща,

че НЯМА

ни ЕДИН

въстанал роб…

 

София-Константина Караиванова

385 Views
error: Content is protected !!