Конкурсите към 01.05.22

Конкурсите към 01.05.2022

Актуалните литературни конкурси към 01.05.2022

Конкурси без възрастови ограничения

Конкурс за страшен разказ в две изречения

Жанр:ужаси (хорър)

Срок: 30.05.2022 г.

Изисквания: Кратък разказ на ужаса в две изречения. Темата за май е „Нощна смяна“.

Участие: Творбите се публикуват като коментар под официалния пост – тук.

Награди: Най-добрият разказ получава за награда книга по избор от най-новите заглавия на Издателска къща БАРД!

Четири от най-добрите разкази ще бъдат публикувани в SciFi.BG – българското онлайн списание за научна фантастика.

Официална страница: ТУК

Международен литературен конкурс за разказ “Конкурс 22”

Жанр: разказ – 1 брой на български или английски език

Срок: до 15.06.2022 г.

Награда: парична и грамота за първото място

Участие: konkurs22@bylgaria.com

Специфики: Без възрастови ограничения. Шрифт: Times New Roman, размер 12. Големината на текста да не надвишава 3500 знака. Творбите да се изпращат от имейл, свързан с PayPal акаунт за изплащане на наградените. В тялото на изпратения имейл да се напише на кирилица и латиница трите имена и местонахождението на автора, както и кратка творческа автобиография на български или английски език.

Официална страница: ТУК

 

ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“

Жанр: книга сборник с разкази

Срок: до 31.07.2022 г.

Награда: парична, диплом и статуетка

Участие: по поща на адрес, в 5 екземпляра

Специфики: В конкурса могат да участват всички български автори (без възрастови ограничения), издали сборник с разкази през 2021-2022 г. Не се разглеждат преиздавани стари сборници или с избрани творби; Жанрови отклонения от разказа не се оценяват;

Участие: Изпращат се 5 броя книги на адрес: гр. Берковица, площад „Йордан Радичков“ 4, Общинска администрация, „За конкурса“.

Официална страница: ТУК

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС на името на ФАНИ ПОПОВА-МУТАФОВА по повод 120 години от рождението ѝ

Жанр: Исторически разказ или есе – 1 брой.Исторически разказ на тема „Велики сенки от историята”, Есе на тема „Жената и светът”, непубликувани.

Срок: до 6.09.2022 г.

Награда: парична

Участие и специфики: обемът на творбите да е до 5 страници, формат А4, шрифт Times New Roman – 12; Всяка творба задължително трябва да съдържа: заглавието на творбата; трите имена на автора; Възраст; Адрес и телефон за контакт. Творбите се изпращат на e–mail: biblioteka_sevlievo@abv.bg.

Официална страница: ТУК

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски-книга за миналото, но с послание към бъдещето“

Жанр:  Разказ, есе, стихотворение

Срок: до 15.09.2022 г.

Награда:

Участие и специфики: За разказ и есе до 4 страници, за стихотворение до 2 страници. Начин на предаване на творбите: електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси: София, 1517, бул. Ботевградско шосе 50 или на vasil.levski.1928@gmail.com

Официална страница: —-

 

Трети национален литературен конкурс „Асен Разцветников, с тема „С пламъка на родолюбието”

Жанр: поезия и проза – 1 стихотворение, 1 есе, разказ, пътепис по преживяно

Срок: до 30.06.2022 г.

Награда: диплом

Участие и специфики: стихотворение – максимално до 28 стиха, разказ, пътепис по преживяно или есе – до 4 печатни страници А4. Творбите да са на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите.

Конкурсът е анонимен. Творбите се изпращат на konkursi.napredak_1869@abv.bg

под наименованието – конкурс Разцветников – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.

Официална страница: ТУК

 

Национален конкурс на тема „Мила родна картинка“.

Жанр: разказ, есе

Срок: до 3.06.2022 г.

Награда: парична

Участие и специфики: Специфики и начин на кандидатстване в линка по-долу.

Официална страница: ТУК

 

Име на конкурса: Националният литературен конкурс за къс разказ “Дивото”

Жанр: разказ (къс)

Срок: до 30.06.2022 г.

Награда: грамота и парична награда

Участие и специфики: обем до 3 машинописни страници със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и др. В конкурса участват произведения, които до момента не са публикувани.  Изпращане на имейл: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова

Официална страница: ТУК

 

 

Конкурси за учащи и деца

 

16-ти конкурс „Бодлите на таралежите“ – повече и по-остри! Конкурс на ФОНДАЦИЯ ЗА ДЕТСКО КИНО И ЛИТЕРАТУРА „БРАТЯ МОРМАРЕВИ“

Жанр: Къс разказ, случка, история, фантазия – никакви ограничения в темата – 1 брой, непубликуван.

Срок: до 15.07.2022 г.

Награда: парична и книги

Участие и специфики: от 7 до 14г. Къс разказ, случка, история, фантазия – никакви ограничения в темата. Две страници и половина (тоест до 75 стандартни реда). Изпращане на имейл: office@mormarevibrothers.com.

Официална страница: ТУК

 

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ – ВАРНА 2022, АЛМАНАХ „МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ – ВАРНА 2022“

Жанр: стихотворения – 3 броя, есе -1 и разказ -1 та тема „НАШИЯТ ГРАД, МОЯТ МОРСКИ ГРАД – ВАРНА“

Срок: до 15.10.2022 г.

Награда:

Участие и специфики: творбите се изпращат в електронен вид, шрифт TimesNew Roman 14 на имейлите: konkurs vama@abv.bg или tlminassian@protonmail.com

Официална страница: ТУК

 

V Национален литературен конкурс “Николай Хрелков”

Жанр:поезия и проза – свободна тема

Срок: до 31.05.2022 г.

Награда:

Участие и специфики: Всеки има право да участва само с една собствена творба в един от двата жанра – поезия и проза. Вижте подробности в линка по-долу.

За деца и младежи от 6 до 19 години

Официална страница: ТУК

 

1,252 Views
error: Content is protected !!