Конкурсите към 01.02.2023

Koнкурсите към 01.02.2023

Koнкурсите към 01.02.2023

Национален литературен конкурс „Приказка от мен за теб“ на ОДК – Пловдив

Жанр: проза – приказка – една, непубликувана

Срок:  до 17 март 2023 г.

Награда: вижте във файла по-долу

Участие:  на електронен адрес: novaprikazka@abv.bg

Специфики: Литературен жанр – приказка, задължително изискване е конкурсните произведения да не са публикувани преди и да не превишават 2 страници формат А4, с шрифт Times new roman, размер 12 пункта. Допуска се и приказката да е написана от авторски колектив. В конкурса могат да участват с една приказка автори, пишещи на български език, като потвърдят авторството на изпратените материали с трите си имена, година на раждане, електронна поща и телефон. В писмата,съдържащи колективни приказки, трябва да са посочени данните на всеки от авторите.

Официална страница: ТУК.

Шести анонимен литературен конкурс „Ева“

Жанр: поезия, проза – до 3 произведения от категория, непубликувани

Срок: 24.02.2023 г.

Награда: Първа награда-поезия/проза – 100 лв. Втора награда-поезия/проза – 70 лв. Трета награда-поезия/проза – 50 лв.

Участие: Произведенията да бъдат изпращани на адрес: Благоевград 2700 пл. Македония № 1 НЧ “Н.Вапцаров” -1866 – За Конкурса „Ева“ или на електронната поща: chit_bl@abv.bg

Специфики: приемат се само печатни творби/по три копия от всяка, ако се изпращат по пощата/. Необходими сведения за кандидата: три имена, точен адрес, година на раждане, електронен адрес, телефон-поставен в отделен плик, ако са изпратени по пощата, или в отделен файл, ако са изпратени на посочената електронна поща. Конкурсните творби ще бъдат оценявани анонимно от специалисти в съответните жанрове.

Официална страница: ТУК.

 

ХVIІI НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „МАГИЯТА ЛЮБОВ 2023“

Жанр: поезия – 1 стихотворение – непубликувано

Срок: 10.03.2023. 

Награда: Първа награда „Магията любов” – 500 лв. плюс статуетка и грамота. Втора награда – 300 лв. и грамота. Трета награда – 150 лв. и грамота

Участие: на имейл magiyata.lyubov.kazanlak@gmail.com.

Специфики: За автори над 18 г. При изпращане на творба, същата трябва да бъде съпроводена с информация за автора: възраст, адрес, телефон и имейл за връзка, като всичко това е във файла със стихотворението. Максимален обем на творбата (без информацията за автора!) – до 30 реда (големина на шрифта 12). Файлът да е във формат Word. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на уеб сайта на Община Казанлък и на фейсбук страницата Национален поетичен конкурс „Магията любов”- Казанлък, както и публикувани във вестник „Искра”. Освен наградените поети журито ще обяви и всички номинирани автори, които могат да присъстват и да участват в Церемонията по награждаването с прочит на своите творби, като разходите са за тяхна сметка. Церемонията по награждаването ще се проведе на тържествена среща на 01.04.2023 г. от 13:00 часа на сцената на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък. Наградите ще се връчват лично на авторите.

Официална страница: ТУК.

 

XIX ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „МАГИЯТА НА СЛОВОТО“,

тема: „ДУМИТЕ ПРЕНАРЕЖДАТ ВСЕЛЕНАТА“

Жанр: художествена проза -1 брой- непубликувана

Срок: до 16.03.2023 г.

Награда: Награден фонд: 1000 лв.

Участие: Две възрастови категории: 15-25 години и 25-50 години.Творбите да се изпращат на e-mail:chitalishte_az@abv.bg.

Специфики: Творбата да е до 4 стандартни печатни страници в жанр художествена проза, с изписани трите имена на автора, години и телефон за връзка. Резултатите ще бъдат обявени в навечерието на 24 май 2023 г.

Официална страница: ТУК.

 

ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА” 2023

Жанр: поезия – до 3 творби

Срок:  до 1.03.2023 г.

Награда: грамоти, статуетка за първото място и материални награди

Участие: участници – над 11 г. Творбите за участие в конкурса се изпращат по куриер, по поща, на електронен адрес или на място, на:

гр. Свиленград, 6500, обл. Хасково бул. „България” 69А, Народно читалище „Просвета 1870” – за поетичния конкурс или на имейл: nchprosveta@abv.bg, 1870nchprosveta@gmail.com. Всяка творба трябва да е придружена с цялата задължителна информация. Творбите, предоставени на хартиен носител, е необходимо да бъдат копирани в 2 екземпляра.

Специфики: в конкурса могат да участват творци, които не членуват в Съюза на българските писатели.

Официална страница: ТУК.

 

Седми явен конкурс за написване на пиеса, организиран от Театър София

Жанр: пиеса – непубликувана, неучаствала в други конкурси

Срок: до 31.05.2022 г.

Награда: 3000 лв. и възможност за реализация на сцената на Театър „София”.

Участие: пиесите трябва да бъдат изпратени в един разпечатан екземпляр и в PDF формат на имейл адрес: konkurs.teatarsofia@gmail.com. Адрес за изпращане на разпечатания екземпляр: София 1527, ул. Чамкория № 9, етаж 4 – Театър „София” (за конкурса за пиеси).

Специфики: Задължително е изпращането на пиесите и по двата начина – разпечатан екземпляр и в електронен вариант. Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка.

За справки и допълнителна информация пишете на konkurs.teatarsofia@gmail.com.

Официална страница: ТУК.

 

Осмо издание на Международния фестивал „Българска душа на Святата земя“ гр. Бат Ям, Израел 2023 г. на Арт салон „Сели – култура на народите“ гр. Бат Ям, Израел

Жанр: поезия, проза – разказ, есе – темата е свободна

Срок: до 15.04. 2023 г. 

Награда: вижте във файла по-долу

Участие:  В раздел „Поезия“ ще се приемат – до 5 непубликувани стихотворения

В раздел „Проза“ ще се приемат – до 2 непубликувани творби. Обем на произведенията – до пет стандартни страници. Адрес за изпращане: neshama-bulgarit@abv.bg. Всички детайли на конкурса могат да бъдат видяни на публикувания линк по-долу.

Специфики: Целта на фестивала е съхранението на културното наследство на двете страни, България и Израел, обмен на култури между двата приятелски народа, обединяване на българите по света чрез съхраняване на българските корени, традиции и обичаи, интеграция между българските общности по света и популяризация на българската духовност и култура. Особена значимост на проекта е представянето на творци във всички области на изкуството, които живеят в различни точки на света.

Официална страница: ТУК.

 

Детски/ ученически конкурси

 

ДЕТСКО ЦАРСТВО – МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

Жанр: поезия

Срок: до 17.03.2023 г.

Награда: 

Участие: Стихотворения на родния си език, като прикачен файл във формат .doc или .docх, (набрани с някои от основните шрифтове), изпращайте на имейл: festival.poezije@gmail.com. Детско онлайн сп. ЩЪРКЕЛ е партньор на конкурса „Детско царство“. Българските творби изпращайте на имейл: newspaperstorks@gmail.com Темата е свободна и броят на творбите, които един автор може да изпрати, е неограничен.

Специфики: предназначен за ученици от началните училища в Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Словения, Северна Македония и България, на възраст от 7 до 17 години.Учениците ще бъдат оценявани в две категории: I категория – ученици от 7 до 10 години II категория – ученици от 11 до 17 години Заедно с творбите изпратете и заявление, което трябва да съдържа: – име и фамилия на автора и клас – информация за училището (място, адрес, имейл, телефон) – име и фамилия на ментора – име на лицето за контакт, неговия имейл и телефонен номер

Официална страница: –

 

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ

Жанр: Стихотворение, разказ, пътепис по преживяно или есе

Срок: до 30.06.2023 г.  – анонимен конкурс, 1 произведение, непубликувано

Награда: Първа, втора и трета награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории

Участие: поезия – ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ – максимално до 28 стиха. Проза – ЕДНА ТВОРБА /разказ, пътепис по преживяно или есе/ – до 4 печатни страници А4. Творбите да са на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и да не са награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – от 11 до 14 години /5-8 клас/ Втора възрастова група – от 15 до 19 години /9-12 клас/. Трета възрастова група – над 19 години НАГРАДИ Първа, втора и трета награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории. Заявки за участие на имейл: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора. Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на страницата на читалището във facebook: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА до 31октомври 2023 г.

Специфики: участници над 11 години.

Официална страница: ТУК.

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА ВЪЛШЕБНОТО ОГЛЕДАЛО”

Жанр: до 2 литературни творби на участник /разказ, приказка, стихотворение/, специално създадени за конкурса

Срок: до 12.03.2023 г.

Награда: Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник, предоставят се и награди.

Участие: за участници от 7 до 18 г. Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена на участника, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, се изпращат на имейл: reglibsliven@iradeum.com

Специфики: Творбите да са с обем до 5 стандартни компютърни страници /60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница/ и да бъдат изпратени на имейл в електронен вид.

Официална страница: ТУК.

1 235 Views
error: Content is protected !!