Конкурс Хорър дизайн

Конкурс за разказ на ужасите 2022

Уважаеми творци,

Списание “Литературен дизайн” и “Страшен разказ от две изречения” обявяват своя I конкурс за разказ на ужасите “Хорър дизайн” 2022.  

Условия за участие:

Разказите  трябва да са с обем до 5 стандартни страници, но не по-малко от 3, формат Times New Roman 12 pt/ A4;
Всеки автор може да участва с до 2 разказа;
Изпратените разкази не трябва да са публикувани в интернет или на хартия;

Срок за получаване: 01.08.2022 г.

Обявяване на резултатите: 20.08.2022 г.

Начин на изпращане:

Разказите се приемат само и единствено на имейл: magazine.litdesign@gmail.com. Нужно е да са в прикачен файл, в който освен текста, сте изписали и Вашите три имена, възраст и заглавие на Вашата история. Имейлът трябва да е с тема: За конкурса за разкази на ужасите.

Конкурсът няма възрастови ограничения!

Оценяване:

Разказите ще бъдат оценени от жури в състав: Валентин Попов-Вотан, Невен Георгиева и Виктория Баръмова.
Журито ще оценява по предварително зададени критерии: оригиналност на идеята, стил на писане, грамотност и др.

Награди:

Всички участници, допуснати до участие, ще получат сертификат за участие, който ще бъде изпратен на имейлите им след приключване на конкурса;
Отличените от журито три призови места ще получат грамоти на имейлите си;
Разкази по преценка на журито ще бъдат включени в антология, която ще се разпространява от електронната книжарница на издателство “ЛитДизайн” с адрес: https://litdesign-bg.com/knijarnica/ , а авторите на включените разкази, ще получат по едно БЕЗПЛАТНО копие от сборника и възможност за закупуването му на преференциална цена.

Важно:

Организаторите си запазват правото да не издадат сборник, ако няма достатъчно разкази, които отговарят на изискванията за качествена литература или да включат неиздадените разкази в следващ сборник и тогава авторите да получат полагаемата им се бройка книга.

Забележка:

С изпращането на творбата си на имейл magazine.litdesign@gmail.com за въпросния конкурс и допускането ѝ до гласуване от журито, авторът се съгласява:
– творбата му да бъде качена за срок от една година от обявяване на резултатите на уебсайта www.litdesign-bg.com. В случай, че след изтичане на този срок авторът желае творбата му да бъде свалена, трябва да изяви желанието си чрез имейл;
– няма да оттегля от участие вече подадени творби;
-творбите му (или една от тях) да бъдат публикувани в хартиен сборник, от който да получи едно безплатно копие;
– че носи пълна отговорност за авторството на изпратените текстове;

Дайте най-доброто от себе си и ни уплашите здравата!

1,700 Views
error: Content is protected !!