Автори

Веселин Веселинов

Веселин Веселинов

Веселин Веселинов е магистър по клинична и консултативна психология. В момента се обучава по докторантска програма на СУ „Св. Климент Охридски”, като негови научни статии са помествани в годишници на университета. Награждаван е в конкурси като „Лирични гласове”, „В полите на Витоша”, „Боян Пенев”, „Георги Черняков” и др. Публикува и в множество печатни и електронни литературни издания.

Поезия

Стиховете на Веселин Веселинов

562 Views
error: Content is protected !!