Конкурсите към 01.12.2022

Конкурсите към 01.12.2022

 

Конкурсите към 01.12.2022

Национален литературен конкурс на издателство „ЛитДизайн“ „Забравеният език“

Жанр: поезия (до 2 стихотворения, без ограничение на обема) или/и проза (1 разказ до 8 стр.)

Срок: до 24.12.2022 г.

Награда: грамота и книги по избор за първите три места и за двете категории – поезия и проза

Участие: Всяка творба следва да е на български език и задължително да включва 10 излезли от употреба български думи (част от тях са: ра̀ча, глаго̀ля, убо̀г, нежѐли). Всички думи и подробностите за конкурса можете да видите в линка по-долу. 

Специфики: Непубликуваните стихотворения/разкази изпращайте във формат Times New Roman 12 pt./ A4 на имейл: magazine.litdesign@gmail.com. Във всеки прикачен файл посочете Вашите три имена, възраст и телефон за връзка.
Имейлът да е с тема: За конкурса „Забравеният език “. Няма ограничение за темата на творбата, както и за възрастта на автора. 

Официална страница: Национален конкурс “Забравеният език”: Новини | ЛитДизайн (litdesign-bg.com)

Конкурс на Страшен разказ в две изречения

Жанр: ужаси (хорър)

Срок: 30.12.2022 г.

Изисквания: Кратък разказ на ужаса в две изречения на тема “Гората”

Участие: Творбите се публикуват като коментар под официалния пост – тук.

Награди: Най-добрият разказ получава за награда книга по избор от най-новите заглавия на Издателска къща БАРД!

Четири от най-добрите разкази ще бъдат публикувани в е-списание “Литературен дизайн”.

Официална страница: ТУК.

 

Националният конкурс за къс разказ “Мостове” с тема “Само ако знаех…”

Жанр: проза – до 1 разказ/непубликуван

Срок: до 28.02.2023 г.

Награда: вижте в линка по-долу цялата информация на конкурса

Участие: Разказите се качват във формата за контакт на сайта на конкурса на адрес:

https://mostovekonkurs.wixsite.com/konkurs/contact…

Специфики: Технически параметри: разказът да не е публикуван на хартиен или електронен носител, да е до 1500 думи, шрифт Times new roman 12, файлове .doc, .docx, .rtf.

Файлът трябва да е озаглавен САМО с името на разказа на български език. Съдържание на файла: заглавие и текст на разказа. Във файла да не се вписват името на автора и данни за контакт – това е основание за декласиране поради нарушаване на анонимността. В придружаващия текст в имейла трябва да се посочват трите имена на автора по лична карта, възраст, населено място, телефон за връзка и имейл за обратна връзка.

Ако авторите имат изискване да публикуваме разказа им под псевдоним, да ни уведомят в имейла.

Официална страница: Facebook

Конкурс Агоп Мелконян 2022

Жанр: Литература на идеите във всички класически и модерни поджанрове на фантастиката (научна фантастика, фентъзи, ужаси, ню уиърд, приказен реализъм и т.н., включително и жанрово преливане). Оценяваме литературните и идейните качества на творбата. Приветстваме различни повествователни стилове в рамките на обема.

Срок: 10.02.2023

Награда: На всеки от отличените ще бъдат връчени персонализиран плакет и допълнителни награди от организаторите. Първите 10 творби в общото класиране ще бъдат публикувани в специален сборник с тираж от 500 бройки. Официалното награждаване ще бъде през март. Очаквайте допълнителна информация в сайта на конкурса, докато прехвърляме в него публикациите, натрупани през последните десет години в сайта на сп. „Сборище на трубадури“!

Участие: konkurs@trubadurs.com

Специфики: По един разказ от участник до 3600 думи;

Официална страница: ТУК.

 

ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА РЪКОПИСИ НА ДЕБЮТНА КНИГА – ПОЕЗИЯ, ПРОЗА И ХУМАНИТАРИСТИКА 2022

Жанр: поезия и проза

Срок: до 21.12.2022 г.

Награда: издаване на книга

Участие: Изпращане на имейл arsmedia.editor@gmail.com като прикачен файл към писмо, съдържащо заглавието, трите имена на автора, имейл и телефонен номер за обратна връзка, валиден пощенски адрес и изречението: „Съгласен/съгласна съм да работя в дух на добронамереност с екипа на издателствата „АРС“ и Scribens за редакционното приключване на изданието на приложения ръкопис“. Ако в подготовката на ръкописа е вложен труд на редактор, укажете и името му, както и телефонен номер и имейл за връзка.

Специфики: В раздел „Поезия“ ръкописите трябва да съдържат до 60 текста.

В разделите „Проза“ и „Хуманитаристика“ ръкописите трябва да са до 180 000 (сто и осемдесет хиляди) знака. Ръкописите се изпращат във формат .rtf, .doc или .docx. Всички подробности на конкурса, моля, вижте в линка по-долу.

Официална страница: Кръстопът » Издателска група „Арс“ и „Scribens“ обявява ежегодния си Конкурс за ръкописи на дебютна книга – поезия, проза и хуманитаристика 2022: (mediabg.eu)

 

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “АЛБЕНА” 1 ДЕКЕМВРИ 2022 – 24 МАЙ 2023

Жанр: проза – 1 разказ до 4 стр.- непубликуван

Срок: до 24. 05.2023 г.

Награда: плакети и парични награди

Участие: формат А4, размер 14  пункта, с шрифт Times new roman.  Творбите се изпращат  на електронен адрес konkurs.albena@abv.bg. Всички условия на конкурса можете да видите в линка по-долу.

Специфики: за автори над 18 г.

Официална страница: Facebook

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС “Любовта е пиянство или пиянство от любов”

Жанр: поезия – 1 непубликувано стихотворение

Срок: до 20.01.2022 г.

Награда: парични награди

Участие: Изпращайте творбите на адрес: 7500 гр.Силистра, Община Силистра, ул.”Симеон Велики” 33, стая 314, за конкурса “Любовта е пиянство или пиянство от любов”.

Специфики: Конкурсът е анонимен. Авторите изпращат голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение; малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/, декларация за предоставяне на авторски права. Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. 

Официална страница: Община Силистра (silistra.bg)

 

ВТОРИ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ на тема: ЛЮБОВ И/ИЛИ ВОЙНА

Жанр: поезия – до 3 стихотворения

Срок: до 31.01.2023 г.

Награда: парични

Участие: Изпращайте творбите на имейл: dachogospodinov@gmail.com, придружени от справка за автора, включваща: трите имена, № и дата на ТЕЛК-овото решение/участници в първия конкурс не е необходимо да го правят/, имейл, телефон и пощенски адрес.

Специфики: вижте линка по-долу

Официална страница: Facebook

 

Детски и юношески 

X МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „КОЙТО СПАСИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, СПАСЯВА ЦЯЛА ВСЕЛЕНА“ 2022-2023 г.

Жанр: разказ/видео разказ

Срок: 1.02. 2023 г.

Награда: парични и грамоти

Участие: Конкурсните материали: разкази или линкове за сваляне на видео разказите се изпращат на имейл адреса на организаторите  center.alef@gmail.com

Специфики: за ученици от 8 до 12 клас, темата и условията на конкурса можете да видите в линка по-долу

Официална страница: Регламент на X Международен литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“ – Алеф (alef-bg.org)

 

Двадесет и шести национален конкурс “ЛЮБОВТА В НАС“ за литературно творчество

Жанр: поезия – до 3 стихотворения и проза – 1 творба

Срок: до 20.01.2023 г.

Награда:

Участие:  Всеки участник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се регистрира в електронна форма, която можете да бъде намерена на сайта на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна http://www.odk-varna.com. След регистрацията ще получите автоматична обратна информация (потърсете и в папка Спам). 2. Стихотворенията се изпращат в един файл, а произведенията в проза – в друг файл. Имената на тези файлове задължително се изписват в регистрационната форма. В името на файла трябва да фигурират име и фамилия на участника, клас, населено място и раздел. Творбите се изпращат като прикачен файл с разширение doc или docx на имейл адрес: odk.literature@gmail.com. Всички условия вижте в линка по-долу.

Специфики: за ученици от 1-ви до 12-ти клас

Официална страница: Любовта-в-нас-1.pdf (odk-varna.com)

 

Конкурс за стихотворение „Рими с аромат на канела“

Жанр: поезия

Срок: до 25.12.2022 г.

Награда: сертификати и публикация в сайта на Инфомрежа

Участие: Условията за участие са всеки един от участниците да попълни своята КАРТА ЗА УЧАСТИЕ и да я изпрати заедно с творбата си на имейлl: infomrejabg@gmail.com под формата на Word, PDF или JPEG (снимков) формат. Няма ограничение за обема на творбата, както и темата му.

Специфики: за ученици от 1-ви до 12-ти клас

Официална страница: Facebook

 

Национален литературен конкурс “И ти си в мене – ти, родино моя” 2023 г.

Жанр: поезия (до три стихотворения) и проза (до две творби)

Срок: до 21.12.2022 г.

Награда: грамоти и награди

Участие: Творбите си изпращайте на имейл: yavorovmuseum@abv.bg

Специфики: за ученици от 5-ти до 12-ти клас

Официална страница: Яворов > ЗА МУЗЕЯ > Новини > Национален литературен конкурс (javorovhouse.info)

 

ХI НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРС „ГРИГОР ПОПОВ”

Жанр: Есе, очерк, репортаж, пътепис, публицистична статия, коментар, ученически вестник, радиопредаване, интервю, репортаж

Срок: до 20. 02. 2023 г.

Награда: грамоти, плакети/грамоти и специални награди

Участие: на gr.popov@abv.bg, подробности в линка по-долу

Специфики: за ученици от 2-ри до 12-ти клас

Официална страница: XI_Nacionalen_konkurs_GR._POPOV_2023.pdf (razgrad.bg)

808 Views
error: Content is protected !!