Забравеният-език

Национален конкурс за проза и поезия „Забравеният език“

Национален конкурс за проза и поезия „Забравеният език“

В Деня на народните будители, издателство „ЛитДизайн“ обявява конкурс „Забравеният език“

Съвременният език все повече се отдалечава от българските остарели и диалектни думи.

И нас, екипът на ЛитДизайн, започва да ни въжди, не забравяме ли езика си? Доколко го помним? И доколко се отдалечаваме от езика, на който е написана българската литературна класика? 

Решихме да покажем, че съвременният български автор не желае да забравя корените си и може да ги съживи като създаде разказ и/или стихотворение, в което да използва 10 излезли от употреба български думи.

Изпратете ни до 24.12.2022 г. един свой разказ до 8 страници и/или до 2 стихотворения, без ограничение на обема им.
Няма ограничение нито за темата, нито за възрастта на автора – единственото изискване е във всяка Ваша творба, написана на български език (била тя стихотворение или разказ), да използвате думите: ра̀ча,глаго̀ля, за̀ник, мъ̀рва, ма̀тица, нѐжели, мѝгар, стѝден, убо̀г и нао̀рлен (значението на думите можете да видите в Подробностите за конкурса по-долу). 

Предвидени са награди за отличените автори и от двете категории на конкурса Забравеният език” – поезия и проза! 

Но сме убедени, че наградата е за всички, които помнят корените си! За всички, които ще пишат, които ще четат, ще си припомнят или ще продължат да опознават и ползват езика си, извън ограниченията на времето!  

Подробности за конкурса 

Стихотворенията/ разказите изпращайте във формат Times New Roman 12 pt./ A4 на имейл: magazine.litdesign@gmail.com. Във всеки прикачен файл посочете Вашите три имена, възраст и телефон за връзка.
Имейлът да е с тема: За конкурса „Забравеният език “.

Обявяване на резултатите: 31.01.2023 г.

Задължителни думи, които журито желае да прочете в творбите Ви: 

ра̀ча –  искам, желая, пожелавам (само с отрицание); склонявам 

глаго̀ля – говоря

за̀ник – залез; привечер

мъ̀рва – гореща пепел или дребна жар

ма̀тица – майка; корито, легло на река

нѐжeли – отколкото, камо ли

мѝгар – нима

стѝден срамен 

убо̀г – беден, мизерен; беден на съдържание, на фантазия, посредствен

нао̀рлен – настръхнал, наежен, наперен

Използвайте думите със зададените конкретни значения. Ако думата е с повече от едно значение, изберете си кое да използвате.

Оценяване:

Творбите ще бъдат оценявани от жури в състав: Павлина Соколова, Виктория Баръмова и Валентин Попов-Вотан.
Журито ще оценява по предварително зададени критерии: умело боравене с езика (остарелия и съвременния език) и умело/интересно преплитане на десетте думи в текста, оригинална идея/послание на автора, грамотност, стил на писане, въздействие и др.

Награди:

Всички участници, получили първите призови три места в двете категории – поезия и проза, ще получат грамоти. Освен тях, те ще могат да изберат най-новите книги от съвременни автори, като сами посочат кои книги на български автори биха искали да притежават в своята библиотека. Книгите можете да видите ТУК.

Произведения, по преценка на журито, могат да бъдат поместени в сайта на издателство ЛитДизайн” – https://litdesign-bg.com.

Награден фонд: 

За първо място проза или поезия: 4 книги

За второ място: 2 книги

За трето място: 1 книга

Уточнение:

С изпращането на творбата си на имейл: magazine.litdesign@gmail.com за въпросния конкурс и допускането ѝ до гласуване от журито, авторът се съгласява:
– творбата му да бъде качена за срок от една календарна година от обявяване на резултатите на уебсайта www.litdesign-bg.com. В случай, че след изтичане на този срок, авторът желае творбата му да бъде свалена, трябва да изяви желанието си чрез имейл;
– да не оттегля от участие вече подадени творби;
– че носи пълна отговорност за авторството на изпратените текстове;
– да не публикува творбата си до приключване на конкурса (31.01.2023);
– творби, които не отговарят на горепосочените условия, няма да бъдат допуснати за участие;

А докато творите или чакате резултатите, влезте в групата на издателство и списание ЛитДизайн”, за да си говорим за литература и творчески търсения: LitDeSign | Facebook 

2 437 Views
error: Content is protected !!