Конкурсен глас: Ноември 2023

Конкурсен глас: Ноември 2023

Втори национален литературен конкурс „Забравеният език“

Жанр: поезия и проза

Срок: до 10 януари 2024 г.

Награда: грамоти и парични награди

Участие: на имейл magazine.litdesign@gmail.com

Специфики: Стихотворенията/разказите изпращайте във формат Times New Roman 12 pt./ A4. Във всеки прикачен файл посочете Вашите три имена, възраст и телефон за връзка.
Имейлът да е с тема: За конкурса „Забравеният език “.

За поредното литературно събуждане, издателството ще очаква от Вас, авторите да изпратите един свой разказ (до 8 страници) и/или до две стихотворения (без ограничение на обема). 

Няма ограничение за темата, жанра и възрастта на автора – единственото изискване е във всяка творба, написана на български език, да се използват думите, които ще откриете в линка по-долу. 

Източник: ТУК.

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „НИЕ, МЛАДИТЕ ПИШЕМ“

Жанр: разказ с тема “Ако можех”

Срок: до 3 януари 2024 г.

Награда: парични награди 

Участие: Изпратете творбите на unionofyoungwriters@abv.bg

Специфики: Възрастови ограничения – от 13 до 40 г. Разказите трябва да бъдат анонимни и не трябва да са публикувани/награждавани досега в други конкурси. Участниците могат да изпращат до два свои разказа, в размер на не повече от пет страници. Данните на автора – трите имена, адрес, ЕГН и телефон за връзка, се изписват в имейла, отделно от творбите. Крайният срок за изпращане на разказите е до 20 ноември 2023 г. на имейл: unionofyoungwriters@abv.bg

Източник: ТУК.

Детски

X НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „МЛАД ПИСАТЕЛ“ 2023

Жанр: есе, стихотворение или разказ

Срок: до 3.12.2023 г.

Награди: грамоти и парични

Участие: Формуляр и произведение се изпращат на имейл: mlad.pisatel@gmail.com

Специфики и изисквания: ТУК.

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА „ПИСМО ДО МОЯ ГЕРОЙ“

Жанр: писмо

Срок: до 24.11. 2023 г.

Награда: Грамоти и предметни награди

Участие: Изпращайте писмата на адрес: 8011 Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 25 (партер), Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“. Класирането на творбите ще бъде в следните възрастови групи: Първа възрастова група – от детска градина до 4. Клас; Втора възрастова група – от 5. до 7. Клас; Трета възрастова група – от 8. до 12. Клас. 

Специфики: за всички индивидуални участници от IV група на детска градина, училища, читалища, ЦПЛР, школи, клубове и др. до 12 клас. Въпросите, които можете да си зададете преди да започнете да пишете своя кратък разказ в писмо, са: Кой е моят герой? Защо точно на него или нея съм се спрял? С какво ме е впечатлил – конкретна случка, която съм видял, за която съм прочел, в която и аз съм участвал? С какво ме е вдъхновил и за какво? Изискванията са: писмото да е адресирано към реална личност, да е написано на ръка, а за по-малките участници, които не могат да пишат, от родител. Съдържанието на творбата да отговаря на поставената тема и да не участва в други конкурси. Писмото да е подписано. На отделен лист да са написани: имената на участника, възраст, населено място, учебно заведение градина, клас, група – телефон и имейл.

Източник: ТУК.

XI МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „КОЙТО СПАСИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, СПАСЯВА ЦЯЛА ВСЕЛЕНА”

Жанр: художествен разказ

Срок: до 1 февруари 2024 г.

Награда: грамоти и парични награди, държавни стипендии и др.

Участие: Конкурсните материали се изпращат на имейл адреса на организаторите: center.alef@gmail.com. Участниците задължително посочват трите си имена, кратка визитка, пълен адрес за кореспонденция, телефонен номер и имейл за връзка.

Специфики: Право на участие имат учениците от България, Европа и Израел от 15 до 19 години. За да участват в конкурса, младите авторите трябва да се пренесат във времето на Холокоста и да сътворят литературен или видеоразказ, в които да насочат вниманието си към еврейското население в България преди 80 години. Да опишат тревожните събития в очакване на депортацията на евреите към нацистките лагери на смъртта, както и съпротивата и помощта на достойни българи, довела до безпрецедентния акт на тяхното спасяване. Със средствата на художествената литература или с похватите на киното – чрез видеоразказ, заснет с телефон или любителска камера, учениците ще трябва да представят чрез конкретна история тревожното време от Втората световна война и смелостта на достойни българи – спасители. Разкази, които се основават на историческа конкретика, ще се разглеждат с предимство. Журито високо ще оцени изследователския дух на авторите – издирване на очевидци или техни наследници, както и творческото пресъздаване на техните спомени.

За видеоразказите се препоръчва да съдържат някой от следните елементи: индивидуални спомени, интервю по темата, документиране на лична история, видео разказ на места, където са се развили драматични събития по време на Холокоста, флашмоб, артистични възстановки, сценично разиграване на сюжети по темата и др.Обемът на художествените разкази трябва да бъде до 4 компютърни страници, шрифт Times New Roman, 12 пункта.

Изискването за видео разказ, заснет с телефон или любителска камера, е да е с времетраене до 5 минути.

Източник: ТУК.

Виктория Баръмова

Виктория Баръмова

главен редактор

Български автор

https://www.facebook.com/windtalkswithyou

545 Views
error: Content is protected !!