Забравеният език 2023

Втори национален конкурс “Забравеният език” 2023

Хубаво е да тръгваш – да вървиш и да имаш път напред! 
Но хубаво е и да има къде да се завръщаш! 

Докато пристигането ни във времето никога не е окончателно, то мястото на нашето завръщане винаги е ясно – всеотдайно стои и ни чака, напомня ни кои сме и откъде идваме! 

Затова издателство „ЛитДизайн“ отново кани съвременния български автор на среща с пристана на миналото, в която думите от далечното ни вчера ще се влеят в думите от забързаното ново време.

За второто литературно завръщане към корените на нашия език, сме избрали нови десет думи, с които да напишете стихотворение и/или разказ. Думите принадлежат на строителя на българския книжовен език – Иван Вазов, който казва: „Нам ни трябват думи, които да изразяват полутонове. С тая цел аз въведох много народни думи в употреба. Например думата лъх е моя. Също и заник, и изгрев, и здрач, и чука, и усте (вместо клисура)” и добавя, че: „най-голямото съкровище, което ни отваря вратата си, е нашият народен език и народните умотворения. Добре е писателите по-често да шетат из тях”.

Истината, до която достигнахме и миналата година, не се е променила –  съвременният език все повече се отдалечава от българските остарели и диалектни думи и затова виновници са естественият ход на времето с изискванията му да ни приобщава посредством новостите си – технологиите, отворените и необятни граници за общуване, пътуване, развитие… Лека-полека всички те ни извеждат на друг, може би и неизбежен път, който неусетно да води до забравата на миналото. Свидетели сме как за една година, в ежедневието ни още по-мощно навлезе изкуственият интелект – вече е навсякъде – в дома ни, на работа, в ръката ни – завзел е делника ни, че дори и скоростно препуска сред авторовата реч. 

Но благодарение на Вас – участниците в конкурса – пишещи и четящи, конкурсът „Забравеният език“ и журито на „ЛитДизайн“ ще превъртят историята, като завърнат всеки, който желае да е по-близо до корените си.

Подробности за конкурса 

Стихотворенията/разказите изпращайте във формат Times New Roman 12 pt./ A4 на имейл: magazine.litdesign@gmail.com

Във всеки прикачен файл посочете Вашите три имена, възраст и телефон за връзка.

Имейлът да е с тема: За конкурса „Забравеният език “.

За поредното литературно събуждане, издателството ще очаква от Вас – авторите, да изпратите един свой разказ (до 8 страници) и/или до две стихотворения (без ограничение на обема). 

Няма ограничение за темата, жанра и възрастта на автора – единственото изискване е във всяка творба, написана на български език, да се използват долупосочените думи. 

Задължителните думи, които журито желае да прочете в творбите Ви са:

на̀йда –  намирам

оста̀л – останал

напрèжен – предишен; напреден

ка̀зън – наказание, присъда; лишаване от живот в резултат на присъда, често чрез посичане

вѝсове – върхове на планина

шептèж – шепот, шептене

тежкотѝя – много тежък предмет или работа

за̀йда – заидвам, захождам

пору̀ха – буря, катастрофа, разруха

дѝвни – прелестни, чудни

Думите са част от речниковия фонд на Иван Вазов и неговото лично словотворство.

Използвайте думите със зададените конкретни значения. Ако думата е с повече от едно значение, изберете си кое да използвате.

Оценяване:

Творбите ще бъдат оценявани от жури в състав: Павлина Соколова, Виктория Баръмова, Валентин Попов-Вотан и гост-жури Диана Фъртунова

Диана е не само победител в миналогодишния конкурс, в категория Поезия”, тя е член на Съюза на свободните писатели в България и на Съюза на българските журналисти, има редица литературни награди и издадени книги, чрез които доказва, че е активен радетел на българския език.

Журито ще оценява по предварително зададени критерии: умело боравене с езика (остарелия и съвременния език) и умело/интересно преплитане на десетте думи в текста, оригинална идея/послание на автора, грамотност, стил на писане, въздействие и др.

Награждаване:

Всички участници, получили първите призови три места в двете категории – поезия и проза, ще получат грамоти. Освен тях, те ще получат и парична награда. 

Награден фонд:

  • За първо място проза или поезия: 100 лв.
  • За второ място: 50 лв.
  • За трето място: 30 лв.

Произведения, по преценка на журито, могат да бъдат поместени в сайта на издателство ЛитДизайн” – https://litdesign-bg.com.

От авторите, заели първите места, с тяхно съгласие, ще бъде взето интервю, което ще бъде публикувано в сайта.

Срок за изпращане на творбите:

до 10 януари 2024 г

Обявяване на резултатите:

10 февруари 2024 г. на https://litdesign-bg.com и на фейсбук страницата на издателството.

Нетърпеливи сме да разберем къде ще Ви отведе Вашето лично завръщане след като задвижите умело машината на времето, на творческия си талант и осъзнаване! 

Ние Ви чакаме да съберем съчките на позабравените думи и да им покажем, че и днес те са значима част от съграждането на общата ни идентичност.

А докато творите или чакате резултатите, влезте в групата на издателство и списание ЛитДизайн”, за да си говорим за литература и творчески търсения: LitDeSign | Facebook 

Уточнения:

С изпращането на творбата си на имейл: magazine.litdesign@gmail.com за въпросния конкурс и допускането ѝ до гласуване от журито, авторът се съгласява:
– творбата му да бъде качена за срок от една календарна година от обявяване на резултатите на уебсайта www.litdesign-bg.com. В случай, че след изтичане на този срок, авторът желае творбата му да бъде свалена, трябва да изяви желанието си чрез имейл;
– да не оттегля от участие вече подадени творби;
– че носи пълна отговорност за авторството на изпратените текстове;
– да не публикува творбата си до приключване на конкурса (10.2.2024 г.). В случай, че не спази изискването, той ще бъде дисквалифициран;
Творби, които не отговарят на горепосочените условия, няма да бъдат допуснати за участие.

Организаторите на конкурса си запазват правото да не излъчват победител на първо, второ или трето място в определена категория.

Виктория Баръмова

Виктория Баръмова

главен редактор

Български автор

https://www.facebook.com/windtalkswithyou

1,482 Views
error: Content is protected !!