Конкурсен глас: Юли 2024

Конкурсен глас: Юли 2024

Конкурсите, в които си струва да участвате…, подбрани за вас от:

Виктория Баръмова

Виктория Баръмова

главен редактор

Български автор

https://www.facebook.com/windtalkswithyou

Национален конкурс за разказ на ужасите “Хорър дизайн” 2024 – тема: Новият апокалипсис

Жанр: проза – разкази – до 2 бр. от автор

Срок: до 1.08.2024 г.

Награда: Отличените от журито три призови места ще получат книги и грамоти на имейлите си. 1 награда – книгата “Дракул” на Дейкър Стокър и Джонатан Баркър, любезно предоставена от издателство “Плеяда” и сувенир – брандирана чаша;2 и 3 награда – книга от наградния фонд на издателство и е-списание “ЛитДизайн”.Разкази по преценка на журито ще бъдат включени в антология, която ще се разпространява от електронната книжарница на издателство “ЛитДизайн” с адрес: https://litdesign-bg.com/knijarnica/ , а авторите на включените разкази, ще получат по едно БЕЗПЛАТНО копие от сборника и възможност за закупуването му на преференциална цена. Електронен сборник ще бъде публикуван на сайта на “ЛитДизайн” при набиране на достатъчен брой разкази. 

Специфики: Разказите трябва да са с обем до 5 стандартни страници, формат Times New Roman 12 pt/ A4. Изпратените разкази не трябва да са публикувани в интернет или на хартия и да са печелили други конкурси.

Участие: Разказите се приемат само и единствено на имейл: magazine.litdesign@gmail.com. Нужно е да са в прикачен файл, в който освен текста, сте изписали и Вашите три имена, възраст и заглавие на Вашата история. Имейлът трябва да е с тема: За конкурса за разкази на ужасите.

Конкурсът няма възрастови ограничения!

Източник: ТУК.

Национален литературен конкурс „Рада Казалийска” – 2024

Жанр: поезия и проза 

Срок: до 15 септември 2024 г.

Награда: парични награди

Участие: Материалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес: Гр. София, п.к. 1172, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” № 55, НЧ „Добри Чинтулов-1935”- за конкурса или на имейл: rada.kazaliiska@mail.bg

Специфики: Едно стихотворение и/или един разказ до три печатни страници. Без възрастови ограничения. Произведенията да не са публикувани до момента. Три имена, адрес и телефон за контакт. При изпращане по имейл, творбата да бъде като прикачен word файл, с шрифт “Times new roman” – 12, с написани най-горе вляво трите имена на автора, адреса и телефон за кореспонденция.

Източник: ТУК.

Варненска Златна Есен 2024

Жанр: проза и поезия

Срок: до 31 юли 2024 г.

Награда: парични награди 

Участие: участва се онлайн от https://bit.ly/vze2024

Специфики: Целта на конкурса е да събере и направи достояние нови спомени, размисли, легенди, художествени произведения от и за дейци на изкуствата, будители и други достойни личности, пряко или косвено свързани с Варна, морето, есента, символ на зрялост, мир и мъдрост. В конкурса може да участва всеки пълнолетен, който представи на български език свои, още не публикувани произведения.
Конкурсът има следните категории:
1. Спомени, интервюта, документални разкази, очерци (2000-5000 букви).
2. Философско есе (2000-5000 букви)
3. Легенди (2000-5000 букви)
4. Разказ, приказка (2000-5000 букви)
5. Апева, хайку, сонет (общо най-много 10). 6. Готварски рецепти, кулинарни спомени (1000-5000 букви) Един участник може да участва в няколко категории, но само с един материал на категория.

Източник: ТУК.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ ИЛИ СТИХОТВОРЕНИЕ „ОТЕЧЕСТВО, НЕ СИ ЛИ ДОСТОЙНО ЗА ЛЮБОВ?“

Жанр: проза и поезия – всеки кандидат изпраща 1 есе, 1 разказ или 1 стихотворение.

Срок: до 1 септември 2024 г.

Награда: Присъждат се следните награди във всяка от 2-те възрастови групи, съответно за есе или разказ и за стихотворение: Голяма награда на журито, включваща грамота и парична награда I – во, II – ро и III – то място, съответно грамоти и парични награди. Поощрителни награди – книги.

Участие: Конкурсът е явен. Участниците се разпределят в 2 възрастови групи: ученици до 19 г.; възрастни над 19 г.Ще се разглеждат само литературни творби, свързани с темата на конкурса. Творбите е необходимо да бъдат изпратени на имейл: bib_iv@abv.bg

Специфики: Изисквания към оформлението на творбите: Всеки кандидат може да участва с до две творби – по една за двата раздела, като есето или разказа не трябва да надвишава 1 печатна страница (шрифт Times New Roman, размер 12); Творбите трябва да са непубликувани /отнася се и за интернет публикации/ и да не са участвали в други литературни конкурси; Творбите трябва да са написани съобразно нормите на книжовния български език; Всяка творба следва да съдържа информация към кой жанров обхват принадлежи. Всяка творба се изпраща като документ на Word (в прикачен файл към имейла) и задължително трябва да съдържа следната информация: на всяка страница, като горен колонтитул (header)- заглавието на творбата; като долен колонтитул (footer): Трите имена на автора; Възраст, клас; Град/село, училище; Адрес и телефон за контакт

Източник: Народно читалище „Иван Вазов – 1904 г. – гр. Хисаря 

Конкурс за поезия и кратка проза „Янаки Петров“. 

Жанр: поезия и проза

Срок: до 20 август 2024 г. 

Награда: грамота и алманах

Участие: Творбите изпращайте на: nkyanaki_petrov24@abv.bg

Специфики: без възрастови ограничения

Източник: ТУК.

КОНКУРС ЗА ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ на тема МЕЧТАТЕЛИ с подтема ФАНТАСТИЧНАТА СОФИЯ 

Жанр: проза – разказ – 1 от автор

Срок: до 31 юли 2024 г.

Награда: парични награди

Участие: bulgaconkonkurs@gmail.com

Специфики: Обем на разказите: между 1500 и 3000 думи (според брояча на Microsoft Word или Libre Office). Формат на файла: doc, docx, odt или rtf. Препоръчително е шрифтът да е Times New Roman или Courier, размер 12. Разказ, написан в съавторство, се смята за едно участие на всички съавтори. Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (нито като текст на хартия или в интернет, нито като аудио/видео). Не се допускат разкази, спечелили други конкурси, дори да не са публикувани. Приемливи са всички поджанрове на фантастичното литературно изкуство. Съдържание на имейла, изпратен за участие в конкурса: а) заглавие на имейла: „За конкурса“; б) тяло на имейла (на отделни редове): – заглавие на разказа; – трите имена на автора/ите; – имейл за контакт; – град или населено място; – точен адрес; – телефон. в) прикачен файл: той трябва да е в един от разрешените формати (doc, docx, odt или rtf) и трябва да съдържа единствено заглавието и текста на разказа. Конкурсът е анонимен.

Източник: ТУК.

Шести национален конкурс “Да върнем книгите в ръцете на децата”

Жанр: –

Срок: до 31 август 2024 г.

Награда: парични награди и грамоти

Участие: Авторите трябва да изпратят по 3 екземпляра от книгите, с които участват в конкурса до 01.09.2024г. на адрес: Гр. Гоце Делчев – 2900, бул.” Гоце Делчев” № 1 Народно Читалище „ Просвета -1865, Секретар на читалището. Книгите не се връщат на авторите, а ще бъдат дарявани на детският отдел на библиотеката към читалището. Участниците в конкурса е необходимо да изпратят трите си имена, телефон или имейл за връзка. За допълнителна информация: Организатор – Иван Мишев, писател, член на СБП. имейл: igmishev@abv.bg

Специфики: Лица над 18 г., поети и писатели издали книги за деца на български език през 2022, 2023 и 2024 години

Източник: ТУК.

Национален конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ 2024

Жанр: поезия – от 5 до 10 поетични творби

Срок: до 30 септември 2024 г.

Награда: Присъждат се: първа награда (приз „Златното яйце” и издаване на самостоятелна първа стихосбирка), втора и трета награда (парични премии), поощрения.

Участие: Произведенията се изпращат на: librodinabg@gmail.com и с препоръчана кореспонденция на адрес Стара Загора – 6000, бул. „Руски” 17, Библиотека „Родина”.

Специфики: В конкурса могат да участват автори на възраст 14 – 25 години, които нямат издадена стихосбирка. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби, придружени с данни за автора: трите имена, адрес, телефон, дата, месец, година и място на раждане.

Източник: ТУК.

Национален литературен конкурс „Яна Язова“

Жанр: проза и поезия – разказ или стихотворение

Срок: до 30 септември 2024 г.

Награда: Присъждат се 3 награди за разказ и 3 за стихотворение (по 200, 150 и 100 лева в двете категории). 

Участие: Текстовете се изпращат без име на автора в 3 екземпляра на адрес: Лом, п.к. 3600, ул. „Славянска“ № 1, Цветанка Кнезовска – главен библиотекар в НЧ „Постоянство 1856“ – Лом. В по-малък плик се прилагат данните на автора – имена, точен адрес, ЕГН, телефон, имейл.

Специфики: за автори от 14 до 40 години.Всеки участник има право да изпрати до 3 разказа (до 5 стандартни страници всеки) или до 3 стихотворения (до една страница всяко), които не са награждавани в други конкурси.

Източник: ТУК.

XV Национален конкурс за стихове “Моето синьо лято” 2024, тема “Лятото в мен”

Жанр: поезия

Срок: до 1 септември 2024 г.

Награда: отпечатване в печатния годишен алманах “Моето синьо лято”. 

Участие: кандидатства се с формуляр: https://forms.gle/pfyGGxL75UfkVUk69.

Специфики:  Всеки може да участва с едно НЕПУБЛИКУВАНО авторско произведение, с дължина не повече от 1200 символа, включително препинателни знаци и свободни интервали. 

Източник: ТУК.

234 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!