Конкурсен глас Януари 2024

Конкурсен глас: Януари 2024

Втори национален литературен конкурс „Забравеният език“

Жанр: поезия и проза

Срок: до 10 януари 2024 г.

Награда: грамоти и парични награди

Участие: на имейл magazine.litdesign@gmail.com

Специфики: Стихотворенията/разказите изпращайте във формат Times New Roman 12 pt./ A4. Във всеки прикачен файл посочете Вашите три имена, възраст и телефон за връзка.
Имейлът да е с тема: За конкурса „Забравеният език “.

За поредното литературно събуждане, издателството ще очаква от Вас, авторите да изпратите един свой разказ (до 8 страници) и/или до две стихотворения (без ограничение на обема). 

Няма ограничение за темата, жанра и възрастта на автора – единственото изискване е във всяка творба, написана на български език, да се използват думите, които ще откриете в линка по-долу. 

Източник: ТУК.

ДЕВЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА“ 2024

Жанр: поезия 

Срок: до 4 март 2024 г.

Награда: –

Участие: Творбите за участие се изпращат по куриер, по поща, на електронен адрес или на място на адрес: гр. Свиленград, 6500, обл. Хасково бул. България 69А Народно читалище “Просвета 1970 ” – за поетичния конкурс имейл: nchprosveta@abv.bg, тел. 0379 713 71.

Специфики: за участници над 12 г. 

Източник: ТУК.

Литературния конкурс „Яна Язова-Христо Смирненски“

Жанр: поезия, проза 

Срок: до 1 февруари 2024 г. 

Награда: парични награди

Участие: Всички произведения се изпращат в електронен формат на електронна поща: konkurs.suhindol.2023@abv.bg , за Общински конкурс „Яна Язова-Христо Смирненски“.

Специфики: В раздел “Проза” – всеки автор може да участва с до 1 непубликувано произведение в размер до 10 страници А4. Произведенията трябва да бъдат изпратени във WORD файл (.doc) в шрифт 12 пункта. В раздел „Поезия“ всеки автор може да участва с до 1 непубликувано стихотворение. Произведенията трябва да бъдат изпратени във WORD файл (.doc) в шрифт 12 пункта. В конкурса могат да вземат участие млади автори до 35 години от цялата страна и чужбина, които нямат издадени книги. Допускат се за участие произведения, които не са награждавани от други регионални и национални конкурси и не са публикувани в сборници и други издания. Допустимият брой произведения за участие е по едно във всеки раздел. 

Източник: ТУК. 

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “ЛЮБОВТА Е ИЗВОР”

Жанр: стихотворение, есе, разказ, съчинение-разсъждение

Срок: до 6 февруари 2024 г.

Награда: парични награди и грамоти, поощрителни награди – предметни

Участие: за участници от 11 до 25 г. Творбите ще се приемат до 06.02.2024 година в Народно читалище „ Фар -1946“ град Бургас. Адрес: ул. „ Странджа“ № 20 тел: 0878 466 774 или на имейл: nch_far@abv.bg 

Специфики: Участниците в конкурса да се запознаят с живота и творчеството на Стоян Русев, за да се вдъхновят от неговите идеи. Участници: Първа възрастова група: от 11 до 14 години, втора възрастова група: от 15 до 19 години, трета възрастова група: от 20 до 25 години. Условия: Литературната творба – стихотворение, разказ, съчинение-разсъждение, есе, с обем до 2 печатни страници, изпращайте на документен файл, а в имейла, в поле ,,относно” да се запише възрастовата група. В писмото да се напишат:трите имена на участника, клас, учебно заведение, населено място, телефон и имейл за контакт: на участника, родителя и преподавателя Приетите творби за участие в конкурса не се връщат. В конкурса не могат да участват творби на автори, издали книги със свои произведения.

Източник: ТУК.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „МЛАД РАЗКАЗВАЧ“ 2024

Жанр: разказ

Срок: 31 януари 2024 г.

Награда: парични и дипломи

Участие: на адрес: bpo2015@abv.bg (за конкурса „Млад разказвач“).

Специфики: за автори от 18 до 35 г. Всеки от участниците може да изпрати до 3 разказа на любовна тематика, не по-дълги от 5 страници. Творбите се приемат само в електронен вид, написани на Timеs New Romans 12. 

Източник: ТУК.

Детски конкурси

Конкурсен глас Януари 2024

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ИМЕТО НА ПОЕТА И ПИСАТЕЛ СЛАВЧО ДОНКОВ

Жанр: разказ, стихотворение

Срок: до 25 февруари 2024 г.

Награда: парични награди

Участие: Творбите изпращайте на: konkurs.sdonkov@gmail.com

Специфики: за ученици от 8-ми до 12-ти клас, всеки автор може да участва в жанра на стихотворението – с до 3 непубликувани текста, или в жанра на разказа – с един непубликуван текст до 5 страници. Оформление на текстовете: Times New Roman, 12, Normal, Justified, Line Spacing 1.5. Творбите да са подписани с трите имена на автора, да са посочени: възраст, адрес, имейл и телефон за обратна връзка.

Източник: ТУК.

Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”

Жанр: приказка 

Срок: до 29 февруари 2024 г.

Награда: предметни 

Участие: на имейл kalendar.kultura.so@gmail.com.

Специфики: Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. В „относно“ задължително се изписва възрастовата група, в която се състезава авторът: 9-12 години или 13-15 години. За всеки участник се изпраща отделен имейл.

Източник: ТУК.

XI Национален конкурс за малките философи „Малкият принц“, Селановци 2024 г.

Жанр: съчинение 

Срок: до 31 януари 2024 г. 

Награда: грамоти, купи, медали

Участие: вижте във файла по-долу

Специфики: вижте във файла по-долу

Източник: ТУК.

МОН “Любовта в нас”

Жанр: разказ – 1 брой до 4 страници и/или 3 стихотворения  

Срок: до 19 януари 2024 г. 

Награда: вижте линка по-долу

Участие: на odk.literature@gmail.com.

Специфики: за ученици от цялата страна, вижте подробности за участие в конкурса в линка по-долу.

Източник: ТУК.

Виктория Баръмова

Виктория Баръмова

главен редактор

Български автор

https://www.facebook.com/windtalkswithyou

1,251 Views
error: Content is protected !!