Конкурсен глас: Април 2024

Конкурсен глас: Април 2024

Конкурсите, в които си струва да участвате…

Скъпи творци,
днес е международен ден на шегата, а ние обичаме да се шегуваме. Затова сред конкурсите по-долу има един, които може да ви донесе награда. Откриите го и изпъленете условията.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗ „МОСТОВЕ“ – издание 7 ПОДТЕМА 2024: „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“

Жанр: разказ, непубликуван – 1 от автор

Срок: до 15 юни 2024 г.

Награда: Статуетка, грамоти. Десетте най-добри разказа, определени от журито при анонимно журиране, ще бъдат включени в сборник. Всеки отличèн автор ще получи екземпляр. 

Участие:  Изпращайте своите разкази на следния имейл адрес: mostove.konkurs@gmail.com

Специфики: Участниците да са над 18 годишни. Текст – ограничение до 1500 думи, шрифт –  12pt times new roman.

Заглавие – не бива да повтаря заглавието на темата.

Файлът трябва да е озаглавен САМО с името на разказа на български език. Съдържание на файла: заглавие и текст на разказа.

Във файла да НЕ СЕ вписват името на автора и данни за контакт.

В придружаващия текст в имейла трябва да се посочват трите имена на автора по лична карта, възраст, населено място, телефон за връзка иимейл за обратна връзка, снимка в близък план 800×800, кратка биография до 200 думи.

Източник: ТУК.

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НЕСТАНДАРТНО, ПРИНЦ ПАРАДОКС”

Жанр: разказ – 1 на брой от автор

Срок: до 10 август

Награда: грамоти и парични награди

Участие: Творбите да се изпращат на имейл mutafov.chavdar@abv.bg

Специфики: за автори от 16 до 26 години.В конкурса участват произведения, които не са публикувани на хартиен носител. Всеки разказ да е в отделен файл, придружени от файл, съдържащ данните, които са изброени в линка по-долу.

Източник: ТУК.

Национален конкурс „Предпочитаната жълта планета“

Жанр: Разказ

Срок: 31.04.2024 г.

Награда: Селфи с жълто одеяло

Специфики: В конкурса, организиран от фондация „Славно утро“ се приемат творби на автори от 18 до 108 години. Максималният разрешен обем на творба е 4 страници/ А4, Times New Roman, 12pt. Всеки разказ се изпраща по пощата в жълт плик.

Източник: ТУК.

Трети поетичен конкурс за хора в неравностойно положение на тема: „С любов за Земята и живота“

Жанр: поезия – до 3 поетични творби

Срок: до 15 ноември 2024

Награда: парична за първите три места и поощрителни награди

Участие: Изпращайте на имейл dachogospodinov@gmail.com

Специфики: Стихотворенията да с тема: С любов за Земята и живота. Целта на конкурса е авторите да изразят своето отношение към опазването на природата, нашата планета и Вселената.

Източник: ТУК.

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ШУМЕН – 2024

Жанр: поезия, белетристика, критика

Срок: до 5 май 2024 

Награда: парични и издаване на книга.

Участие: Приемат се и публикувани текстове през 2023 г./2024 г. Авторите следва да попълнят регистрационната форма за участие в електронния сайт на конкурса: litkonkurs.shu.bg Текстовете се приемат само в електронен вариант (прикачват се в регистрационната форма на сайта на конкурса)

Специфики:  В конкурса могат да участват само студенти и докторанти от български висши училища. В направление ПОЕЗИЯ се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници). В направление БЕЛЕТРИСТИКА – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака). В направление КРИТИКА – с един или повече текстове с общ обем до 13 стандартни страници. В раздела “Публицистика и журналистика” – до 3 текста с общ обем до 2 стандартни страници Допуска се участие в различни жанрове. Конкурсът е явен. 

Източник: ТУК.

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта…” Асен Разцветников

Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище…“

Жанр: поезия и проза

Срок: до 30 юни 2024 г.

Награда: –

Участие: Заявки за участие на имейл: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.

Специфики: В раздел “Поезия” – ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ – максимално до 28 стиха, в раздел “Проза” – ЕДНА ТВОРБА /разказ, пътепис по преживяно или есе/ – до 4 печатни страници А4. Творбите да са на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и да не са награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – от 11 до 14 години /5-8 клас/ Втора възрастова група – от 15 до 19 години /9-12 клас/ Трета възрастова група – над 19 години.

Източник: ТУК.

Международен литературен конкурс „Алеко“ 2024 на вестник “Стършел”

Жанр: кратък хумористичен разказ

Срок: до 30 ноември 2024 г.

Награда: –

Участие:  Разказите си изпращайте на електронната поща на в. „Стършел” – starshel@mail.bg 

Специфики: Единственото условие за участие е разказът да не бъде по-дълъг от четири стандартни машинописни страници (1100 думи или 7000 знака).

Конкурс за камерна комедия в Сатиричен театър „Алеко Константинов“

Жанр:  камерни комедии с не повече от 5 действащи лица

Срок: до 15 септември 2024 г.

Награда: Сатиричен театър „Алеко Константинов“ си запазва правото да постави отличената пиеса до една година след обявяването на наградите. Наградата „Алеко Константинов“ е в размер на 3 000 лв. 

Участие: Кандидатстващите за конкурса пиеси се изпращат на адрес: konkursaleko@gmail.com с посочен автор, телефон и имейл за контакт. 

Специфики: Допускат се непубликувани, непоставяни, неучаствали в други конкурси нови камерни комедии, като всеки автор може да участва с една пиеса. 

Източник: ТУК.

Разкажи твоята история и спечели 360 лв. ваучер всеки месец

Жанр: разказ (текст и снимки)

Срок: всеки месец

Награда: 360 лв. ваучер всеки месец

Участие: Изпратете историята на https://www.360mag.bg/

Специфики: Сподели в разказ (текст и снимки) интересна история: какво си преживял, докато си катерил планини или когато си изследвал пещери, или когато си летял в простора. Разкажи ни как си преодолял най-големия си страх, избегнал си опасност или си се научил да караш ски. Изпрати ни свой авторски текст между 500 и 3000 думи. Текстът трябва да кореспондира с тематиката на Списание 360 и да има заглавие и подзаглавие. Изпрати поне 3 снимки с добро качество, като името на всеки файл представлява кратко описание на снимката и името на нейния автор, изписани на кирилица. Всяка от снимките да бъдат с размер до 7 MB, а общо снимките, които изпращате да не надвишават 25 MB. Конкурсът се провежда регулярно всеки месец, като всеки разказ се класира за месеца, в който е получен. Всеки може да участва и с повече от един разказ на месечна база. 

Източник: ТУК.

Детски конкурси

Детски литературен конкурс за хумористична история

Жанр: поезия или проза

Срок: до 12 май 2024 г.

Награда: 

Участие: на имейл deca_gb.sevlievo@abv.bg

Специфики: за ученици от 1 до 8 клас. Всеки желаещ има право да участва само с една творба в избрания от него жанр: стихове или проза. Творбата да е: до 2 страници, формат А4, шрифт Times New Roman, 12 pt.; да съдържат трите имена на автора, години, адрес, училище, телефон за връзка и имейл.

Източник: ТУК.

МОН – НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за литературно творчество и изобразително изкуство „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”- 2024

Жанр: есе, приказка, стихотворение по мотиви от творчеството на Ангел Каралийчев – в 3 хартиени екземпляра

Срок: до 30 април 2024 г.

Награда: 

Участие: София – 1309, бул. Александър Стамболийски 191

Национален дворец на децата, ст. 404

За конкурса „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”

имейл: npc.bg@abv.bg; www.npc-bg.org

Специфики: Участниците са разпределени в три възрастови групи:

• Първа възрастова група: І – ІV клас;

• Втора възрастова група: V – VІІ клас;

• Трета възрастова група: VIII –ХІІ клас.

ПРИМЕРНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Животът като основна ценност в творчеството на Ангел Каралийчев; Красотата на българската природа – извор на душевната енергия на селския народ;Романтика и фолклор в приказното творчество на Ангел Каралийчев;Нравствената красота на обикновения човек в приказките и разказите на Ангел Каралийчев.

Конкурсните работи се придружават с: трите имена на участника, възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, точен адрес с пощенски код и телефон за контакти,

име, адрес и телефон за контакти на учителя-консултант, активно подпомогнал участника, декларация за информирано съгласие (приложение към статута).

МОН – „Детство мое, реално и вълшебно“.

Жанр: есе – по 1 екземпляр на хартиен носител

Срок: до 26 април 2024 г.

Награда: –

Участие: Участниците да изпратят творбите си на адрес: гр. Ловеч 5500 ж.к. „Червен бряг“ ЦПЛР-ОДК-Ловеч За конкурс “Детство мое-реално и вълшебно“ 

Специфики: Право на участие в конкурса имат ученици от V до XІІ клас от училищата, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др. Есето да бъде с обем до 3 печатни стандартни страници. Всяко литературно произведение да бъде авторско като идея и изпратено на хартиен носител, придружено със следната информация: трите имена на ученика , клас; точен адрес на учебното заведение (школа) и телефон за връзка; име и фамилия на преподавателя; телефон за контакт;  имейл за кореспонденция; 

МОН – Национален литературен конкурс „Писма до себе си”

Жанр: поезия и проза 

Срок: до 19.04.2024 г.

Награда: –

Участие: Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се донесат на място в ЦПЛР – Стара Загора или да се изпратят на адрес: гр. Стара Загора, ПК 6000, ул. „Захарий Княжески” №71, ет. 3, ЦПЛР – за литературен конкурс „Писма до себе си“.

Специфики: за ученици от 10 до 19 години, имащи афинитет към прозата и поезията. Темата, по която ще пишат участниците, е „Писма до себе си“, а разделите са два – поезия (стихотворения) и проза (разказ, есе, приказка). Творбите трябва да отразяват начина, по който децата и младежите възприемат себе си и своето място в обкръжаващия ги свят. Заданието позволява използването на цялата свобода и широта на въображението на твореца. Възрастовите групи са две – от 10 до 13 години и от 14 до 19 години. Изискванията към творбите са: Текстовете трябват да бъдат напечатани, формат А4, шрифт Times New Roman, 12 pt. Творбите в раздел проза са с ограничение в размера до 3 страници. Текстовете трябва да бъдат подписани с три имена на участника и данни за контакт – адрес, години, училище, ЦПЛР, литературен клуб, ръководител/ учител, телефон. Всеки участник може да участва и в двата раздела с до 2 стихотворения и един разказ. 

Виктория Баръмова

Виктория Баръмова

главен редактор

Български автор

https://www.facebook.com/windtalkswithyou

249 Views
error: Content is protected !!