Конкурсите към 1 април 2023

Конкурсен глас: 1 април 2023

Конкурсен глас: 1 април 2023

Storytel Studio конкурс за аудиосериал – тема „Светът след утре“

Жанр: избор на автора –  може да е антиутопия за недалечното бъдеще, трилър, чието действие се развива в наши дни, фантастика, която обрисува далечно време и място или история за любовта, която преодолява времето и пространството и спасява човечеството…

Срок: до 31.05.2023 г.

Награда: договор за написването на аудиосериал, продуциран и издаден от Storytel като сериалът ще стане част от каталога им. Договорът ще е придружен от аванс от 5000 лв.

Участие: Изпращайте пилота като кликнете на линка, предоставен най-долу и следвате стъпките във формуляра или пишете на имейл: StorytelStudio@storytel.com.

Специфики: Пилотният епизод на аудиосериала трябва да е оригинална идея, разгърната в до 10 000 думи. Историята в него трябва да задава рамката на следващите 9 епизода на сериала.

Официална страница: ТУК.

ІХ Национален литературен конкурс за разказ „Атанас Липчев“

Мото: „Божичко, българино, от какво си направен…“ (А. Липчев)

Жанр: разказ – 1 бр., непубликуван

Срок: до 23.05.2023 г.

Награда: парична и публикация в сборник или в медия.

Участие: творбите се приемат само в електронен вариант на literaturenkonkurs@abv.bg. Творбите трябва да се изпратят в два файла: в единия – само творбата, във втория – при творбата да са вписани трите имена на участника и данни за кореспонденция: домашен адрес, телефон и адрес на електронна поща.

Специфики: един разказ до 4 (четири) страници, шрифт Times New Roman, размер 12. Конкурсът е анонимен – разказите да не са публикувани никъде. За автори над 18 години.

Официална страница: ТУК.

 

Конкурс за социално ангажирано изкуство ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК на тема „Свързани в Доброто: Силата да си помагаме“

Жанр: фотография, рисуване или писане на текстове (есе до 1,200 думи, поезия до 1,200 думи, проза до 1,200 думи) – неотличавани и непубликувани в рамките на друг конкурс.

Срок: до 1 април 2023 г.

Награда: награден фонд 10 000 лв.

Участие и специфики: различни са за фотографиите, рисунките и текст, можете да видите пълната и детайлна информация на линка по-долу.

Официална страница: ТУК.

 

Конкурс за литературната награда „Владимир Башев“

Жанр: поетични книги през 2022 и 2023 г.

Срок: до 15. 09.2023 г.

Награда: на победителя ще бъде връчена националната литературна награда „Владимир Башев“. Тя се присъжда на всеки две години.

Участие: кандидатите за участие в конкурса могат да изпращат своите книги лично или чрез издателствата до 15 септември 2023 г. на адрес: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ №138, Национален литературен музей – за Национален конкурс „Владимир Башев“.

Специфики: за автори до 32 години.

Официална страница: –

 

Конкурса за авторска детска приказка

Жанр: приказка – 1 бр.

Срок: до 30.04.2023 г

Награда: ваучер за книги на стойност 50 лв., Аудио запис на произведението му и публикуване в подкаста Приказки за Пи, Публикуване на приказката в сайта @prikazengrad

Участие: приказките се изпращат на имейл адрес: prikazkizapi@gmail.com

Специфики: Да са спазени техническите изисквания: до 3 (три) стандартни страници (1800 знака), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12. Без възрастови ограничения.

Официална страница: ТУК.

 

Национален литературен конкурс за есе, разказ, стихотворение посветен на 95 години от създаването на Народно читалище „Васил Левски 1928“

Жанр: есе, разказ, стихотворение – непубликувани

Срок: до 15.09.2023 г.

Награда: –

Участие: изпращане на адрес: София, 1517, бул. Ботевградско шосе 50 или на имейлl: vasil.levski.1928@gmail.com

Специфики: няма възрастово ограничение. За разказ/есе до 4 страници, за стихотворение до 2 страници. Шрифт: Times New Roman, 12 на кирилица. Всеки автор може да участва с една творба.Произведенията не трябва да са публикувани до приключването на конкурса.

Официална страница: ТУК.

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИРИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ НА ИМЕТО НА ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ

Жанр: поезия – стихотворение – 1 бр.

Срок: до 5 май 2023 г.

Награда: плакет, дипломи и парични награди.

Участие: Творбите за Националния конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“ се изпращат в електронен вид или на хартиен носител.

Тези в електронен вид се изпращат  на следния имейл адрес: slavkonkurs.tryavna@gmail.com в два файла – един файл само с текста (неподписан) и един файл – с текст, с името и фамилията на автора, адрес и телефон за връзка.

Творбите на хартиен носител се изпращат в два екземпляра – един екземпляр само с текста (неподписан) и един екземпляр – с текст, с името и фамилията на автора, адрес и телефон за връзка.

Двата екземпляра се слагат в общ плик, който се изпраща на адрес: гр. Трявна  5350 , ул. „Ангел Кънчев“ № 21, Община Трявна, за Национален конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“.

Специфики: без възрастово ограничение, анонимен конкурс. Авторите участват с едно стихотворение от максимум 30 стиха. Текстовете трябва да бъдат неиздавана досега поезия.

Текстовете на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език.

Официална страница: ТУК.

 

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „СОЛ ЗА ЖИВИТЕ“ В ПАМЕТ НА ПОЕТА ЙОРДАН КРЪЧМАРОВ

Жанр: стихотворение – до 3 бр.

Срок: до 20 юни 2023 г.

Награда: статуетка, плакет,  парична награда

Участие: на имейл адрес: nchsvoboda@abv.bg или по пощата – на ул. „Възход“ №2, 9644 с. Гурково, община Балчик.

Специфики: за автори, навършили пълнолетие. Те трябва да изпратят не повече от три непубликувани към крайния срок на кандидатстване свои стихотворения на тема по избор.

Официална страница: ТУК.

 

 Националния литературен конкурс „Георги Давидов“ – август 2023 г.

Жанр: поезия – стихотворения до 5 броя

Срок: до 10 юли 2023 г.

Награда: пластика, диплом, парична награда

Участие:  Материалите, придружени от следната информация: име, адрес и телефон, да се изпращат с препоръчана кореспонденция на адрес: гр. Шабла – 9680, ул. „Равно поле“ № 35, Общинска администрация за Националния литературен конкурс „Георги Давидов“, имейл: obshtina@ob-shabla.org или culture@ob-shabla.org

Специфики: автори до 40 г. Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по посочената тематика. Конкурсът е явен.

Официална страница: ТУК.

 

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „СЛАВИ ШКАРОВ“ 2023 Г.

Жанр: концепции за бъдещ спектакъл върху темата за „ДРУГИТЕ“

Срок: до 15 април 2023 г.

Награда: –

Участие: спектакъл в рамките на две стандартни страници, заедно с портфолио и CV на info@rusetheatre.com или на адрес Драматичен театър „Сава Огнянов“, Площад „Свобода“ 4, 7000 Русе.

Специфики: за режисьори до 35 г. Подробности в линка по-долу.

Официална страница: ТУК.

СЕДМИ ЯВЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПИЕСА

Жанр: пиеса

Срок: до 31 май 2023 г.

Награда: 3 000 лв. и реализация на пиесата

Участие: пиесите трябва да бъдат изпратени в един разпечатан екземпляр и в PDF формат на имейл адрес: konkurs.teatarsofia@gmail.com

Адрес за изпращане на разпечатания екземпляр: София 1527, ул. Чамкория № 9, етаж 4 – Театър „София” (за конкурса за пиеси).

Задължително е изпращането на пиесите и по двата начина – разпечатан екземпляр и в електронен вариант. Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка.

Специфики: цялата информация в линка

Официална страница: ТУК.

 

За деца

ХXV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Жанр: рисунка, литературна творба и др.

Срок: до 24.05.2023 г.

Награда: парична

Участие: за ученици на от 8 до 18 г.

Специфики: подробности в линка по-долу.

Официална страница: ТУК.

 

Конкурс „Мисля за бъдещето ти, Земя!“

Жанр: есе, разказ, стихотворение, текст за песен

Срок: до 18. 04. 2023 г.

Награда: –

Участие: материалите може да занесете лично в читалището или да изпратите на адрес: smirnenski_1946@abv.bg

Специфики: в линка по-долу

Официална страница: ТУК.

Конкурс за есе посветен на 160 години от рождението на Алеко Константинов на тема: „Срещата между културите-изпитания и възможности“

Жанр: есе

Срок: до 18. 04. 2023 г.

Награда:

Участие: Текстовете се приемат на адрес: 7500 гр. Силистра, п.с. 103, Филиал Силистра на РУ Ангел Кънчев, или на имейл: filialss@uni-ruse.bg

Специфики: за ученици от 11, 12 клас и студенти. Участниците трябва да посочат трите си имена, възраст, училище, телефон, имейл и адрес за връзка.

Официална страница: ТУК.

577 Views
error: Content is protected !!