катерина ненчева

Катерина Ненчева

Катерина Ненчева

Катерина Ненчева e родена на 15. 01.1959г. в гр. Видин. Завършила e видинската гимназия с тогавашното име „Димитър Благоев“, след това институт за детски учителки в гр.Русе, а по-късно и Великотърновския Университет „Св.Св.Кирил и Методий“ – Начална и предучилищна педагогика, със степен магистър. Работила е дълги години в сферата на предучилищното възпитание. През 2010 г. издава първата си стихосбирка „Кехлибар и надежда“, през 2015г. – “Цветни водоскоци“, през 2018г. – „Глътка амброзия“, през 2020г –„Небесни акведукти“, а през 2022г. издава и поредната си стихосбирка – „В сянката на обелиска“. Освен поезия, авторката пише и проза, като през 2017г. издава сборник с разкази, със заглавие „Стъпки по пълнолуние“. По-голяма част от разказите са писани през периода на 80-те и 90-те години на миналия век. Ежегодно участва в поетичния конкурс „Доброглед“, в гр. Димово, като има издадени стихове във всяка книжка. Оттам през 2013 г. получава поощрителна награда за стихотворението си „Малка тайна“. Нейни стихове са публикувани в сборника „ Моята Коледа“– за 2021 г., от издателство Лунна светлина 13, като стихотворението „Бяла светлина“ получава поощрителна награда. През 2020г. получава втора поощрителна награда и за участието си в международния литературен конкурс на СНБП, на името на „Кръстьо Хаджииванов“ за стихотворението си „Пропадане“. Отличена е с Първа награда за участие и в конкурса „Наздравица за любовта“ организиран от Община Асеновград – за 2022 г. В началото на 2023г. отново бе отличена с Първа награда в конкурса за живота и делото на Екзарх Антим I. Катерина Ненчева има публикувани стихотворения и в сборниците „Благодяря ти, мамо –2“,“ Много се смей, дълго живей-3“ „Отвъдното 3“,“Моето синьо лято“ на фондация Астика, както и участва със свое стихотворение и в Алманах 165, издаден от Съюза на народните читалища – 2022г. Дълги години има ежегодно участие в Поетична обсерватория в гр. Белоградчик. Има и публикувани стихотворения в някои от държавни, регионалните и местни вестници. Разказът „Среща с Бай Ганьо“, публикуван в два поредни броя на вестник „ България“ в Чикаго, както и творчески публикации, свързани с работата ѝ, в списанията с професионална насоченост – „Дом, семейство , училище“ и „Предучилищно образование“.Извънщатен дописник е на вестник „Над 55“.

Член е на Дружеството на СБП в гр. Видин и е редовен участник в ежемесечния поетичен салон към читалище „Цвят“в гр.Видин.

189 Views
error: Content is protected !!