Димитър Димов

Димитър Димов – “Тютюн”

“С инстинкта си на пламенно същество тя усещаше, че любовта е трагично и силно чувство, което човек трябваше да уважава дори у глупавите хора.” 

из “Тютюн”

Димитър Димов

 

Димитър Тодоров Димов е български писател, драматург, ветеринарен лекар и професор по анатомия на гръбначните животни. Той е авторът на „Осъдени души“, „Тютюн“, „Поручик Бенц“, множество разкази, неозаглавени и недовършени творби.

 

491 Views
error: Content is protected !!