Цитат Димитър Талев

За човешкото сърце

“Такова е човешкото сърце – пълно с противни една на друга сили. Но човек трябва да се бори и със сърцето си. Човек не бива да се оставя на тия враждуващи сили.”

Димитър Талев

196 Views
error: Content is protected !!