Tag Archives: цитат

За човешкото сърце

“Такова е човешкото сърце – пълно с противни една на друга сили. Но човек трябва [...]

За възкресението

“Господ е написал обещанието за възкресение, не само в книгите, но във всяко листо през [...]

error: Content is protected !!