Конкурсите към 01.03.2022

Конкурсите към 01.03.2022

Актуалните литературни конкурси към 01.03.2022

Конкурс за страшен разказ в две изречения

Жанр:ужаси (хорър)

Срок: 28.02.2022 г.

Изисквания: Кратък разказ на ужаса в две изречения. Темата за февруари е „Война“.

Участие: Творбите се публикуват като коментар под официалния пост – тук.

Награди: Най-добрият разказ получава за награда книга по избор от най-новите заглавия на Издателска къща БАРД!

Четири от най-добрите разкази ще бъдат публикувани в SciFi.BG – българското онлайн списание за научна фантастика.

Официална страница: ТУК

Национален литературен конкурс “Море” 2022

Жанр: стихотворение (до 5 бр.) и есе (до 3 бр.)

Срок: до 12.04.2022 г.

Награда: статуетка, грамота,парична награда и издаване на стихосбирка за отличения автор

Участие: по имейл – в docx на chitalishte_km@abv.bg

Специфики: за непубликувани творби и не участвали в конкурси, в отделен файл се изпращат данните на автора: имена, адрес и телефон за връзка, училище, дата на раждане. Авторите да са на възраст от 15 до 25 г.

Официална страница: ТУК

 

Граждански будилник 2022, тема „СДРУЖЕНИ – силата да сме заЕДНО“.

Жанр: писане на текстове (до 1500 думи – проза, поезия, есе), фотография или рисунка (до 5 творби в трите категории)

Срок: до 01.04.2022 г.

Награда: парична и предметна

Участие: по имейл

Специфики: подробностите в линка

Официална страница:  ТУК

 

Награда “Орфей”

Жанр: роман

Срок: до 24.05.2022 г.

Награда: 12 000 лв.

Участие: по имейл office@orpheus-prize.bg, prizeorpheus@gmail.com

Специфики: Обем до 500 стандартни страници (формат А4, шрифт Times New Roman 12, разредка 1.5). До един текст на автор. Анонимни творби не се приемат. Всеки роман трябва да е придружен от анотация в рамките на една страница.

Официална страница: ТУК

 

Национален конкурс за поезия “В полите на Витоша”

Жанр: стихотворение (до 3 бр. – непубликувани)

Срок: до 10.04.2022 г.

Награда: статуетка

Участие: по поща на адрес, в 4 екземпляра

Специфики: вижте линка

Официална страница: ТУК

 

Национален конкурс за нова българска драматургия “Иван Радоев”

Жанр: драматургия – в 4 екземпляра да се изпраща на пощенски адрес

Срок: до края на март 2022 г.

Награда: –

Участие и специфики: вижте в линка по-долу

Официална страница: ТУК

 

Национална литературна награда “Ивайло Балабанов”

Жанр: поезия

Срок: до 24.05. 2022 г.

Награда: статуетки и парични награди

Участие и специфики:  3 стихотворения, напечатани в 5 екземпляра, съдържащи трите имена на участника, адрес и телефон за връзка, както и формуляр и декларация за участие и кратка анотация за творчеството на кандидата.  Адрес: Община Ивайловград, ул. „България“ № 49, П.К. 6570 (за участие в НКП „Ивайло Балабанов”).

Официална страница: ТУК

 

Пети Национален конкурс за авторска приказка 2022

Жанр: проза

Срок: 10.05.2022 г.

Награда: дипломи и награди

Участие и специфики: 14 г. +, по ЕДНА творба до 4 страници А4, размер на шрифт 12. Изпращане на prikazka_konkurs2022@abv.bg.Всяко произведение да е придружено с трите имена на автора, дата и година на раждане, пощенски адрес, телефон, имейл за контакти и по желание кратка творческа биография. Приказката не трябва да е участвала в други конкурси.

Официална страница: ТУК

 

Трето издание на Националния литературен конкурс „Яна Язова – Христо Смирненски“ 2022

Жанр: поезия и проза

Срок: 30.04.2022 г.

Награда: парична

Участие и специфики: В раздел “Проза” всеки автор може да участва с до 1 непубликуван разказ до 10 страници, формат А4, WORD файл (.doc), шрифт Times New Roman, 11 пункта. В раздел „Поезия“, всеки автор може да участва с по 1 непубликувано стихотворение до 1 страница, формат А4. Творбите трябва да са на WORD файл (.doc) в шрифт Times New Roman, 11 пункта. Изпращане на: konkurs_suhindol_2022@abv.bg. За автори до 35г.

Официална страница: ТУК

 

Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­тура и изоб­ра­зи­телно изкус­тво, пос­ве­тен на морето и моря­ците, под нас­лов „Диря в морето”

Жанр: проза, поезия, картини

Срок: 30.04.2022 г.

Награда: парична

Участие и специфики:Лите­ра­тур­ните творби се изп­ра­щат на имейл: stunion@varna.net, а кар­ти­ните и фото­сите се при­е­мат на адрес: 9000 Варна, ул. Граф Игна­тиев 6А, вх.1, ет.1.Повече подробности н линка.

Официална страница: ТУК

 

50-и Национален конкурс за дебютна литература “Южна пролет”, Хасково 2022 г.

Жанр: поезия, проза, драматургия, детска литература, филмов сценарий, критика

Срок: 31.05.2022г.

Награда: статуетка и парична

Участие и специфики: За автори до 40 г., подробности в линка.

Официална страница: ТУК

 

КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ на тема „НАПАСТ БОЖИЯ В XXI ВЕК“

Жанр: разказ

Срок: до 31.03.2022г.

Награда: парична

Участие и специфики: Изпращане на chitalishte.bailovo@abv.bg – или на адрес: Дом-паметник „Елин Пелин”- с. Байлово, п.к. 2133, Софийска област, за Конкурса „Напаст Божия в XXI век”.

Жанрът на разказа – насочен към живота и възникналите проблеми по време на пандемия.  Допустим обем – до 7500 думи, формат Word, като приложение към имейл. Няма да се приема разказ, изпратен в основната част на имейл, като директен текст или в други файлови формати. Разказът трябва да е написан на кирилица, шрифт Times New Roman, 12 pt., подравнени двустранно (justified), с единична разрядка. Името на прикачения файл е заглавието на разказа и е на латиница. Името на автора, с адрес и телефон за връзка, се изписва в основния текст на имейл. Разказът да не е публикуван (печатно или онлайн).

Конкурси за деца и учащи

Национален конкурс за литературно творчество и изобразително изкуство „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“ 2022

Жанр: литература и изобразително изкуство – от 1 до 12 клас

Срок: до 10.05. 2022 г.

Награда: грамоти и материални награди

Участие и специфики: София – 1309, бул. Александър Стамболийски 191,Национален дворец на децата, ст. 404, За конкурса „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”

Официална страница: ТУК

 

Четвърти национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев”, тема  „Нашият свят”.

Жанр: информационни, художествено и др.

Срок: до 4.04. 2022 г.

Награда:

Участие и специфики: от пети до 12 клас, вижте подробности в линка по-долу

Официална страница: ТУК

 

388 Views
error: Content is protected !!