Конкурсите към 01.01.2022

Актуалните литературни конкурси към 01.01.2022

Конкурси без възрастови ограничения

НАЙ-СМЕШНИЯТ ЧОВЕК, КОГОТО ПОЗНАВАМ

Жанр: кратък разказ, фейлетон, миниатюра, стихотворение, карикатура

Срок: 15.03.2022

Изисквания: До две страници, без да се засягат политически фигури. Да не започва с „Най-смешният човек, който познавам е…“

Участие: София 1000, пл. „Славейков“ № 4, в. „Стършел“, за конкурса или на имейл: starshel.priateli@gmail.com

Награда: 100 лв. и диплом

Официална страница: ТУК

Национален конкурс „Антон Страшимиров“

Жанр: трагедия, комедия, сатира и др.

Срок: 01.05.2022

Изисквания: Произведението да не е поставено на българска сцена, авторът му да даде съгласие за безвъзмездно предоставяне на правото, произведението да бъде поставено на сцената на Театрално-музикален център Разград от Драматичен театър „Антон Страшимиров“ и да бъде включено в неговия репертоар

Участие: 5 екземпляра на хартиен носител, гр. Разград, ПК 7200, бул. „Бели Лом“ 37А, за Община Разград, отдел „Култура, религиозни и младежки дейности“

Награда: 5000 лв.

Официална страница: ТУК

Напаст божия в 21 век

Жанр: разказ

Срок: 31.03.2022

Изисквания: Живот по време на пандемия в 21в. и проблемите в съвременното българско село и град. Един разказ от автор. Разказът да е до 7 500 думи – .doc, като приложение към мейла или напечатан на пишеща машина. Шрифт Times New Roman, 12 pt., подравнени двустранно (justified), с единична разрядка, за да изглеждат еднакво. Заглавията на файловете трябва да са на латиница, на кирилица няма да се приемат. Да не се пишат имената никъде във файла или в името му, достатъчно е да ги има в мейла. За участниците, които ще използват пишеща машина, трябва да напишат името си в отделен запечатан плик, поставен в плика с творбата си. Разказите не бива да са били публикувани никъде в интернет или на хартия, или ако са били, да е било анонимно.

Участие: chitalishte.bailovo@abv.bg или адрес: Дом-паметник „Елин Пелин”- с. Байлово, София- област, п.к. 2133 за Конкурса „Напаст Божия в 21 век”

Награда: различни парични

Официална страницата: ТУК

Под върха на Софийски планински клуб

Жанр: кратък разказ

Срок: 15.01.2022

Изисквания: Действието на разказите да се развива там горе, в Планината, за която всички мечтаем, докато стоим в града. Единственото условие е изпратените разкази да не са били награждавани в други конкурси.

Участие: https://podvurha.spk.bg/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d0%b7/

Награда: предметни и парични

Официална страница: ТУК

Наздравица за любовта

Жанр: поезия

Срок: 20.01.2022

Изисквания: до 3 стихотворения, 1. Файл с конкурсните творби – неподписан, необозначен, във Word или PDF формат. 2. Файл, съдържащ името на автора, пощенски код, град, адрес, e-mail, телефонен номер и заглавие на творбите, с които участва. 3. Файл с попълнена и сканирана декларация за авторство (по образец)?. Авторите от Асеновград следва да упоменат в e-mail-а, че са жители на общината. Творбите трябва да са на български език, непубликувани в печатни или интернет издания към момента на обявяване на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Участие: e.savkova@asenovgrad.bg

Награда: 6 парични награди

Официална страница: ТУК

Любовта е пиянство или пиянство от любов

Жанр: поезия

Срок: 14.02.2022

Изисквания: Нямат право на участие наградените автори от юбилейното двадесето издание. Конкурсът е анонимен. Авторите изпращат голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение; малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/. Всеки участник може да изпрати едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. Не се приемат творби по електронна поща.

Участие: 7500 гр. Силистра, Община Силистра, ул. „Симеон Велики” 33, стая 314, за конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”.

Награда: парични

Официална страница: ТУК

Национален конкурс за поезия „Христо Фотев“

Жанр: поезия

Срок: 10.01.2022

Изисквания: 5 екземпляра от издадена поетична книга

Участие: Зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ Ул. „Александровска“ №26 Община Бургас 8000 Бургас За национален конкурс за поезия „Христо Фотев“

Награда: N/A

Официална страница: ТУК

Конкурс „Славка Славова“ – седмо издание

Жанр: камерна пиеса

Срок: 31.01.2022

Изисквания: Не трябва да са:
– публикувани под каквато и да било форма, включително в интернет или на електронен носител;
– участвали в други конкурси за драматургия;
– поставяни на сцена.
Авторите:
– не трябва да са по-възрастни от 39 години;
– могат да участват в конкурса с една творба;
– с участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното ѝ представяне на друг театър в срок от 12 месеца след излизане на премиерата в Театър 199 „Валентин Стойчев“.
– Конкурсът е анонимен. Върху текста трябва да е изписано само заглавието на пиесата.
– Текстът се предлага в разпечатан вид (12-14 пункта на шрифта) и по желание на автора в електронен вариант за евентуалното му представяне в уебстраницата на театъра след обявяване на резултатите и при съгласие на автора.
– Текстът трябва да е придружен от запечатан плик, съдържащ следната информация: 1. Заглавието на творбата; 2. Името на автора; 3. Неговият ЕГН; 4. Телефон за контакт.

Участие: София 1000; ул. „Славянска“ 8; Театър 199 „Валентин Стойчев”; За Конкурса „Славка Славова“. Приемането на текстове се извършва в Администрацията на Театър 199 „Валентин Стойчев“ всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Награда: 5000 лв.

Официална страница: ТУК

Националният литературен конкурс за къс разказ “Дивото”

Жанр: разказ

Срок: 30.03.2022

Изисквания: къс разказ до 3 машинописни страници със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и др. В конкурса участват произведения, които до момента не са публикувани.

Участие: на е-mail: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова

Награда: парична и грамота – 4 награди

Официална страница: ТУК

 

 

Конкурси за деца и учащи

XVII Световен конкурс за детско хайку на тема „Градове“ 2021-2022

Жанр: детско хайку с рисунка

Срок: 29.02.2022

Възрастово или друго ограничение: деца и ученици от ПГ до 12 клас

Изисквания: • стихчето трябва да бъде придружено от ръчно нарисувано или ръчно изработено художествено произведение върху лист с размер А-4 (21 см х 29.7 см) или лист за писма (8.5 инча х 11 инча).
• На гърба на произведението да бъде залепен формуляр за кандидатстване, подписан от родител/настойник.
• Могат да бъдат изпращани всякакви произведения на изкуството (освен снимки и цифрови рисунки).
• Хайку трябва да бъде изписано на 3 кратки реда (по възможност не с химикал).
• Всяка кандидатура трябва да бъде оригинална и непубликувана творба от самото дете. Забранена е помощ от други лица (родители, възрастни, братя и сестри или други деца).
• Всеки участник може да участва само с една рисунка с хайку. Формуляр за кандидатстване можете да изтеглите от следния линк: https://dox.abv.bg/download?id=3b5dff583d

Участие: Български хайку съюз, п.к. 501, София 1000 За запитвания и въпроси пишете на: haiku_union@abv.bg

Награда: грамоти и предметни награди, публикация в в антологията на конкурса „Хайку от децата по света“, том 17

Официална информация: ТУК

XIX Национална изложба-конкурс „СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН” – Сунгурларе-2022г.

Жанр: рисунка

Срок: 28.01.2022

Възрастово или друго ограничение: деца и ученици от ПГ до 12 клас

Изисквания: до 2 произведения – изящно или приложно, техника по избор, с размер на картона 35/50 см.

Участие: гр. Сунгурларе – п.к. 8470 Област Бургас ул. Георги Димитров 6 Център на подкрепа на личностно развитие – ОДК Сунгурларе за конкурса “ Свети Трифон Зарезан“ – Диана Гурева За контакт и информация: Тел: 05571 / 5549 0878680102 – Диана Гурева еmail:odksungurlare@abv.bg

Награда: не е обявена

Официална информация: ТУК

Десети национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“

Жанр: Интервю, статия, репортаж, очерк, коментар, вестник, радиопредаване

Срок: 20.02.2022

Възрастово или друго ограничение: Ученици от 2 – ри до 12-ти клас

Изисквания: Към творбата да се посочат – трите имена, образувателна институция, клас, ръководител, телефон, имейл. Да се посочи адреса, на който може да се изпрати наградата

Участие: Телефони за връзка: 0889 002 365 и 0878 684 381

Награда: грамоти и медали

Официална информация: ТУК

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ” – 2022г.

Жанр: поезия, проза, рисунка, приложно изкуство

Срок: 11.02.2022

Възрастово или друго ограничение: деца от 1-ви до 12-ти клас

Изисквания: 1. Литературно творчество (поезия и проза) Участниците се разпределят в три възрастови групи: • Първа група – І – ІV клас • Втора група – V – VІІ клас • Трета група – VІІІ – ХІІ клас
2. Изобразително изкуство (рисунка и приложно изкуство) Участниците се разпределят в три възрастови групи: • Първа група – І – ІV клас • Втора група – V – VІІ клас • Трета група – VІІІ – ХІІ клас
3. Музикално изкуство: Класирането ще се извърши в три възрастови групи: • Първа група – І – ІV клас • Втора група – V – VІІ клас • Трета група – VІІІ – ХІІ клас

Участие: на адрес: 1309 София, бул. Ал. Стамболийски № 191, Национален дворец на децата, ст. 201

Награда: дипломи и материални награди

Официална информация: ТУК

Криворазбраната демокрация– Позорищен конкурс

Жанр: пиеса – драма, комедия, трагикомедия, мюзикъл и т. н.

Срок: 30.04.2022

Възрастово или друго ограничение: над 14 години

Изисквания: А. Готова (завършена) пиеса (110-170 минути). Б. Синопсис на пиеса (5-10 страници) и различни готови части от нея (общо 10-20 страници). 2. На конкурса може да се яви всеки, който е навършил 14 години с едно собствено оригинално (непубликувано) произведение на български език. 3. Таксата за участие е 10 лева.

Участие: krivo@valtozovilag.hu

Награда: Различни парични награди.

Официална информация: ТУК

Конкурс за къс разказ за деца на тема: „Един ден сред природата на България“

Жанр: разказ

Срок: 31.01.2022

Възрастово или друго ограничение: до 15 години

Изисквания: Къс разказ с обем до 3 машинописни страници със сюжет от общуването на човека с природата – растения, животни, птици, риби и др., като творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Участие: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова, в срок до 31 януари 2022 г. Молим да посочите годините на автора и телефон за връзка.

Награда: грамоти и парични награди

Официална информация: ТУК

 

780 Views
error: Content is protected !!