Конкурсен глас: Март 2024

Конкурсен глас: Март 2024

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗ „МОСТОВЕ“ – издание 7 ПОДТЕМА 2024: „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“

Жанр: разказ, непубликуван – 1 от автор

Срок: до 15 юни 2024 г.

Награда: Статуетка, грамоти. Десетте най-добри разказа, определени от журито при анонимно журиране, ще бъдат включени в сборник. Всеки отличèн автор ще получи екземпляр. 

Участие:  Изпращайте своите разкази на следния имейл адрес: mostove.konkurs@gmail.com

Специфики: Участниците да са над 18 годишни. Текст – ограничение до 1500 думи, шрифт –  12pt times new roman.

Заглавие – не бива да повтаря заглавието на темата.

Файлът трябва да е озаглавен САМО с името на разказа на български език. Съдържание на файла: заглавие и текст на разказа.

Във файла да НЕ СЕ вписват името на автора и данни за контакт.

В придружаващия текст в имейла трябва да се посочват трите имена на автора по лична карта, възраст, населено място, телефон за връзка иимейл за обратна връзка, снимка в близък план 800×800, кратка биография до 200 думи.

Източник: ТУК.

Международен фестивал „Българска душа на Святата земя“ – тема свободна

Жанр: поезия и проза (разказ, есе, къс разказ) 

Срок: до 4 април 2024 г. 

Награда: –

Участие: Адрес за изпращане: nbulgarit@gmail.com

Специфики: Участниците са разделени в следните възрастови групи , според съответните направления: 4-6 г. ; 7-9г., 10-12г., 13-15г., 16-19г. и над 20г.

1. В раздел „Поезия“ ще се приемат – до 5 непубликувани стихотворения

2. В раздел „Проза“ ще се приемат – до 2 непубликувани творби. Обем на произведенията – до пет стандартни страници.

Източник: ТУК.

Конкурс за поезия за деца “Стоян Дринов”

Жанр: поезия – 2 стихотворения – непубликувани

Срок: до 17 май 2024 година 

Награда: парични награди

Участие:  Творбите изпращайте на адрес: гр. Панагюрище 4500, Общински пазар до Общинска библиотека „Стоян Дринов”.

Специфики: стихотворенията да са с детска тематика

  • до 2 (две) творби – в три екземпляра
  • конкурсът е анонимен в отделен по-малък плик се изпраща име, адрес и телефонен номер на участника за обратна връзка
  • участниците в конкурса да са над 18 години

Източник: ТУК.

II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ”

Жанр: поезия

Срок: до 24 май 2024 г.

Награда: –

Участие: Пълен комплект от документи, участниците изпращат препоръчано на адрес: Община Ивайловград, ул. „България“ № 49, П.К. 6570, за участие в НКП „Ивайло Балабанов”.

Специфики: Търсят се високохудожествени, осмислени и философски творби, утвърждаващи нравствени и естетически ценности, в духа и идеите на писателя Ивайло Балабанов. Авторски поетични творби – 3 бр. /на хартиен носител в 5 екземпляра – съдържащи трите имена на участника, адрес и телефон за връзка; Попълнен формуляр за участие /Приложение №1/ ; Декларация за участие в НКП „Ивайло Балабанов” /Приложение №2/ Кратка анотация за творчеството на кандидата; Пълен комплект от документи, участниците изпращат препоръчано на адрес: Община Ивайловград, ул. „България“ № 49, П.К. 6570, за участие в НКП „Ивайло Балабанов”. Приложенията вижте в линка по-долу.

Източник: ТУК.

XIII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“на тема „Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина“.

Жанр: разкази

Срок: до 31 май 2024 г.

Награда: парични награди

Участие: на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за Националния литературен конкурс „Дядо Йоцо гледа”.

Специфики:  Регламент на конкурса: • Конкурсът е анонимен. • Право на участие в конкурса има всеки български гражданин, навършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за анонимност – неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра. • Всеки автор може да участва с един разказ (формат – до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14). • Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа личните данни на автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАД ТЕАТРАЛЕН РЕЖИСЬОР „Слави Шкаров“

Жанр: сценарии

Срок: до 15.04.2024

Награда: подробности в линка 

Участие: идеите си за бъдещ спектакъл в рамките на две стандартни страници, заедно с портфолио и CV изпращайте на: info@rusetheatre.com или на адрес Драматичен театър „Сава Огнянов“, Площад „Свобода“ 4, 7000 Русе.

Или на имейл на селекционера Ина Шкарова: inashkara@gmail.com

Специфики:  подробности в линка 

Източник: ТУК.

Национален конкурс за съвременна драматургия за млади зрители „Зелената котка“, тема проблемите и мечтите на тийн поколението в страната

Жанр: Пиеса

Срок: до 7 април 2024 г.

Награда: подробности в линка по-долу

Участие: на електронната поща на театъра – dots@abv.bg.

Специфики: не повече от 60 страници, да имат за фокус зрители от 13 до 19 – годишна възраст.

Източник: ТУК.

Детски конкурси

„Един ден сред природата на България“

Жанр: разкази

Срок: до 31 март 2024 г.

Награда: парична

Участие: Всички желаещи да вземат участие в конкурса могат да изпращат своите произведения на: snejina_mihailova@abv.bg, или snejina.mihailova@slrb.bg, както и на адрес: гр. София 1040, бул. „Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова.

Специфики: разказ с обем до 3 машинописни страници със сюжет от общуването на човека с природата – растения , животни, птици, риби и др. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Източник: ТУК.

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА

Тема: „Зелени приказки“

Жанр: проза – приказки

Срок: до 10 май 2024 г.

Награда: подробности в линка по-долу

Участие: изпращайте приказките на  contest@varnalit.com

Специфики:  Темата цели да провокира учениците да разкажат приказка с главен герой част от природата – планина, река, гора и др., която страда от замърсяване, или главен герой-отпадък – опаковка, торбичка, стъклена бутилка и др., който може да бъде рециклиран. Как виждате света през очите на природата и отпадъците? Как те съжителстват с хората и какво биха им казали, ако можеха да говорят? Какво биха променили, ако имаха тази сила – как и защо?

ВЪЗРАСТОВА КАТЕГОРИЯ на участниците: 1-7 клас

Източник: ТУК.

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ,

ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО,МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО – 1 ЮНИ И ДЕНЯ НА МОРЯКА – 25 ЮНИ. КОНКУРСЪТ Е ПОД НАДСЛОВ  “ДЕТСКО МОРЕ” 

Жанр: поезия, проза

Срок: до 31 март 2024 

Награда: подробности в линка по-долу

Участие: ТВОРБИТЕ СЕ ПРИЕМАТ НА АДРЕС: 9000 ГР. ВАРНА

УЛ. “ГРАФ ИГНАТИЕВ” 6А МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ

Специфики: за деца до 12 години

Източник: ТУК.

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ 2024

Жанр: поезия, проза

Срок: до 31 март 2024 г.

Награда: Творбите се изпращат в 4 екземпляра на адрес: Бургас – 8000, ул. „Гладстон“ 68, Къща музей „Петя Дубарова“ (За Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“).

Участие: Голямата награда (пластика и диплом), по 3 награди в двата раздела, 10 поощрения и специални награди на съорганизаторите. Наградените и други избрани произведения се включват в сборник.

Специфики: Конкурсът е анонимен. Право на участие имат юноши и девойки на възраст от 14 до 19 години в 2 направления: „Поезия“ (максимум 5 стихотворения) и „Проза“ (до 3 разказа в обем до 7 страници всеки). Всички произведения не трябва да са били публикувани.

Източник: ТУК.

Виктория Баръмова

Виктория Баръмова

главен редактор

Български автор

https://www.facebook.com/windtalkswithyou

429 Views
error: Content is protected !!