Конкурсен глас: Февруари 2024

Конкурсен глас: Февруари 2024

КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРЕН РАЗКАЗ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ФИЛМОВА АДАПТАЦИЯ 2024

Жанр: разказ с потенциал за филмова адаптация – по 1 от автор, без ограничение на жанр и тема

Срок: Конкурсът ще се проведе в 10 кръга (десет месеца), като всеки месец комисия ще номинира по един разказ, който ще бъде публикуван.

Награда: –

Участие: изпращайте своите разкази, както и кратка автобиография в свободен текст, на имейл: litkonkurs.spisaniekino@gmail.com

Специфики: за творци от 16 до 35 г., разказите да са с размер до 10 стандартни машинописни страници, шрифт Times New Roman, големина – 12

Източник: ТУК.

Национален ежегоден литературен конкурс за разказ Дивото”

Жанр: разказ – непубликуван

Срок: до 30 юни 2024 г.

Награда: грамоти, плакети, парични награди

Участие: изпращайте своите произведения на имейл: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова,

Специфики: Разказите да са с обем до 3 машинописни страници  /1800 знака на страница/ със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и др.

Източник: ТУК.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „МОРЕ“ на „Св. св. Кирил и Методий 1985“

Жанр: поезия – стихотворения до пет броя или цикъл, в т. ч. и хумористични. 

Срок: до 31 март 2024 г.

Награда: Голяма награда на журито – статуетка, грамота, парична награда и издаване на стихосбирка от Издателска къща „Знаци“ на отличения автор. Излъчва се I, II, III награда /грамота, парична и предметна/. Специална награда „Стихотворение – текст за песен“ /грамота и предметна/. Номинираните творби се отпечатват след всеки две поредни издания на конкурса. 

Участие: Творбите се изпращат на имейл: chitalishtekm@gmail.com текстов формат.

Специфики: участници от 15 до 30 г.  Допускат се за участие само творби на морска тематика. В конкурса участват непубликувани и неучастващи към момента в други конкурси произведения. В отделен файл: име и фамилия, телефон/GSM и имейл адрес на автора, дата на раждане, учебно заведение, принадлежност към литературна формация (ако има такава).

КОНКУРС „ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА“ 2024

Жанр: поезия – до 3 творби от автор 

Срок: до 15 март 2024 г.

Награда: статуетка, грамоти и специални награди

Участие: за участници от 12 години нагоре, виж адрес и имейл за доставка в линка по-долу 

Специфики: виж условията в линка по-долу

Източник: ТУК.

Детски конкурси

МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС  ВЪЛШЕБНОТО ПЕРО”

Жанр: проза и поезия

Срок: до 1 март 2024 г.

Награда: статуетка за първо място и издаване на сборник за най-добрите творби, дипломи и предметни награди

Участие: творбите да бъдат изпратени в електронен вид като прикачен файл на имейл valshebnotopero@gmail.com. Жури: Здравка Евтимова.

Специфики: за ученици от 6 до 18 г., всеки участник има право да представи една или две литературни творби /една проза и една поезия/, специално създадени за конкурса. Минимум един герой да живее в нашето време. Творбите да са с обем до 3 стандартни компютърни страници (30 реда на страница, шрифт Times New Roman, 12 пункта) и под всеки текст да бъдат написани: собствено и фамилно име на автора, години, точен пощенски адрес, телефон за връзка и имейл на родител.

Източник: ТУК.

Конкурс за художествена творба на тема “Да запазим внезапността” Елиас Кенети (из “Записки 1977”)

Жанр: есе, стихотворение

Срок: до 22 март 2024 г.

Награда: –

Участие: за ученици от 8 до 12 клас, изпращайте творбите на имейл: info-1806310@edu.mon.bg или на хартиен носител на адрес: гр. Русе – 7000, ул. Борисова 22, ПГИУ Елиас Канети

Специфики: Изисквания към литературните творби:Обем:до 2 страници А4; Шрифт: Times New Roman 12; Полета на страница – горно, долно, ляво, дясно – 2 см., Междуредово разстояние: single.

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 ДО 19 ГОДИНИ „Моят любим национален герой”

Жанр: разказ, есе, стихотворение

Срок: до 29 март 2024г.

Награда: –

Участие: ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ –  в офиса на Общински съвет по наркотични вещества: адрес чрез доставка с куриер: гр. Благоевград, ул. „Тракия“ 2, ет. 1; адрес чрез доставка с Български пощи: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” 1, Община Благоевград. На посочения имейл konkurs.pitaizan@gmail.com. 

Специфики:  за ученици от 1 до 12 клас.   Изисквания относно разказа и есето – няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора.Всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя. 

Национален литературен конкурс 3 март – поклон и памет

Жанр: есе, разказ, стихотворение – участие с по едно произведение във всяка категория

Срок: до 22 февруари 2024 г.

Награда: вижте в линка по-долу

Участие: Изпращайте, своите творби на имейл: danielpetrovv2010@gmail.com

Специфики: за автори от 5-и до 12-ти клас. Първа категория: есе- до 3 печатни страници -A4, шрифт 12 на компютър/лаптоп, първа възрастова категория-5-7 клас, втора възрастова категория – 8-12клас. Втора категория -стихотворение-възрастова категория-5-7клас и 8-12 клас,без ограничения на обема. Трета категория – разказ- Първа възрастова категория от 5-7 клас, втора възрастова категория от 8-12 клас,без ограничение на обема.

Източник: ТУК.

Виктория Баръмова

Виктория Баръмова

главен редактор

Български автор

https://www.facebook.com/windtalkswithyou

692 Views
error: Content is protected !!