Конкурсен глас Конкурсите към 1 май 2023

Конкурсен глас: 1 май 2023

Страшен разказ в две изречения

Жанр: хорър разказ

Награда: книга от издателска къща „Бард“ и публикация в е-списание „Литературен дизайн“

Участие: коментар под публикацията във фейсбук страницата на „Страшен разказ в две изречения“

Тема: Светлина

Специфики: разказ, състоящ се от две изречения

Официална страница: ТУК.

Културен форум „България“ с международна литературна надпревара „Конкурс 23“ на тема “Емигранти”

Жанр: есе, разказ – 1 брой 

Срок: до 15 юни 2023 г.

Награда: –

Участие: Имейлът за изпращане е konkurs23@bylgaria.com

Специфики: без възрастово ограничение, условията за участие можете да видите в линка по-долу 

Официална страница: ТУК

 

Конкурс за разказ на списание „Й“

Жанр: Проза – до 5000 думи

Срок: от 1 май до 31 май за юлския брой на списанието

Награда: Публикация

Участие: hello@ikratko.net

Специфики: художествена литература, без ограничение в жанра. Реализъм, фантастика, криминален, сюреализъм, иреализъм, хумористично и още много други.

Официална страница: ТУК.

 

Национален конкурс „Мара Белчева“-2023 за съвременна женска поезия

Жанр: поезия – до 3 стихотворения от автор 

Срок: до  31.07.2023 г.

Награда: грамоти и парични награди 

Участие: Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на конкурса.

Специфики: Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси. Конкурсът е таен и всяка поетеса трябва да изпрати 3 творби – шрифт Times New Roman, размер на шрифта-12, придружени със следните данни – име и фамилия, адрес, телефон за връзка. Материалите се изпращат на имейл: mara_belcheva_sevlievo@abv.bg 

Официална страница: ТУК.

 

4-ти НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”

Жанр: поезия и проза (стихотворение, разказ, пътепис по преживяно или есе)

Срок: до 30.06.2023 г.

Награда: диплом в двете категории

Участие: за участници над 11 години. Заявки за участие на имейл: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.

Специфики: Тема на конкурса: „С пламъка на родолюбието” Подтема на конкурса: „150 години по пътя към безсмъртието”, посветена на живота, делото и героизма на Васил Левски. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: – поезия – 1 СТИХОТВОРЕНИЕ – максимално до 28 стиха – проза – 1 ТВОРБА /разказ, пътепис по преживяно или есе/ – до 4 печатни страници А4. Творбите да са на български език, Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и да не са награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите.

Официална страница: ТУК.

 

Националния литературен конкурс „Георги Давидов“ – август 2023 г.

Жанр: поезия

Срок: до 10 юли 2023 

Награда:малка пластика „Пегас“, специално изработен диплом/грамота/ и парична премия /2000 лв/.

Участие: за поети до 40 г. Материалите, придружени от следната информация: име, адрес и телефон, да се изпращат с препоръчана кореспонденция на адрес: гр. Шабла – 9680, ул. „Равно поле“ № 35, Общинска администрация за Националния литературен конкурс „Георги Давидов“, имейл: obshtina@ob-shabla.org или culture@ob-shabla.org Краен срок за изпращане на материалите, придружени от изискваната информация за авторите им.

Специфики: В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст до 40 години, които пишат на морска тематика за живота и вълненията на хората, живеещи край морето. Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по посочената тематика. 

Официална страница: ТУК.

 

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АЛБЕНА“ 

Жанр: проза – разказ – 1 бр. от автор

Срок: до 24 май 2023 г.

Награда: плакети на конкурса и разпределен награден фонд от 3000 лева.

Участие: за автори, навършили 18 г. Творбите се изпращат на електронен адрес: konkurs.albena@abv.bg. 

Специфики: авторите за потвърдят авторството на изпратените материали с трите си имена, година на раждане, местожителство и телефон. Задължително изискване е конкурсните произведения да не са публикувани предварително и да не превишават четири страници формат А4, размер 14 пункта, с шрифт Times new roman. 

Официална страница: ТУК.

 

XII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

Жанр: проза – разказ

Срок: до 31 май 2023 г. 

Награда: 

Участие: за автори, навършили 18 г. Изпращайте творите на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за Националния литературен конкурс „Дядо Йоцо гледа”.

Специфики: конкурсът е анонимен – неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра. Всеки автор може да участва с един разказ (формат – до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14). Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа данните за автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора. Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани.

Официална страница: ТУК.

589 Views
error: Content is protected !!