ЛитДизайн: конкурсен глас 09/23

Конкурсен глас: Септември 2023

Литературни конкурси за възрастни

V Национален литературен конкурс „Вие пишете, ние четем“

Tема: “Колелото на времето”

Жанр: проза – разказ,  до 10 страници – 1 брой

Срок: до 1.12.2023 г.

Награда: плакети, грамоти и парични награди

Участие: Творбите за конкурса се изпращат в електронен вид, в два файла – един файл само с конкурсния текст (неподписан) и един файл – с текста, с име, фамилия, адрес и телефон за обратна връзка, на адрес: office@biblioteka-bulgaria.bg

Специфики: Изпратените текстове да не са издавани. Неиздадено произведение е това, което към крайната дата за участие в конкурса не е публикувано (на хартиен носител или в електронна книга). 

Източник: TУК.

Международен конкурс “ Иван Бързаков“

Жанр: разказ, стихотворение, есе, книга или пиеса – по 1 материал в жанр по избор

Срок: до 1.11. 2023 г.

Награда: парична 

Участие: творбите изпращайте на professorbarzakov.konkurs@abv.bg

Специфики: Тема: “Страданието и изгнанието – както в чужбина, така и в собствената родина“.

Източник: ТУК.

Конкурс за издаване на стихосбирка в Испания „La Tortuga Búlgara“ 2023 г.

Жанр: поезия

Срок: до 31.12.2023 г.

Награда: една награда – предложение за договор за издаване, съответния превод на испански език и последващо издаване на двуезична книга на испанска територия

Участие: Ръкописите се изпращат тук (https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd57L0QfnCRDNY2Y0…/viewform) във формат .doc, .odt или .docx. Не се приемат ръкописи на имейла на издателството.

Специфики: Ръкописите трябва да съдържат до 40 текста. Допускат се стихотворения без значение дали са били публикувани в онлайн или хартиен формат. Предложеният ръкопис може да съдържа творби от различни авторски книги и/или непубликувани такива.

В конкурса могат да участват автори, пишещи на български език. Файлът трябва да бъде във формат times new roman 12, като стихотворенията са подравнени вляво и с разстояние 1.0 между редовете. Всяко стихотворение се слага на отделна страница. Файлът трябва да бъде озаглавен със заглавието на ръкописа (то може да не е окончателно). В самия файл с ръкописа не може да присъства лична информация за автора.

Източник: ТУК.

Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ 2022

Жанр: поезия 

Срок: 28.09.2022 г.

Награда: първо място – издаване на стихосбирка, второ и трето място – парични премии.

Участие: на librodinabg@gmail.com, на факс: 042 603 950 с препоръчана кореспонденция на адрес: 6000 Стара Загора, бул. „Руски” 17, Библиотека „Родина” Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени: име, презиме и фамилия на участника; настоящ адрес; телефон; дата, месец, година и място на раждане.

Специфики: за автори от 14 до 25 години. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби.

Източник: ТУК

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ’2023

Жанр: поезия или проза – разказ или стихотворение за автори от 14 до 35 г. 

Срок: 30. 09. 2023 г.

Награда: парични.

Участие: Материалите да се изпращат в плик на: 3600,гр.Лом,ул.”Славянска”№1, Ц. Кнезовска -Главен библиотекар при НЧ „Постоянство”1856 Лом. За въпроси, свързани с конкурса, пишете на следния имейл адрес: biblioteka_lom@abv.bg или се обадете на тел: 0971/66472. Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка. Данните за участника да се поставят в отделен плик. 

Специфики: до три разказа или стихотворения в три екземпляра, които не са награждавани в други конкурси. Разказите трябва да са до пет машинописни страници, а стихотворенията – до една. Конкурсът е анонимен. Подробности в линка по-долу.

Източник: ТУК.

Кулинарно-поетичен конкурс „Смехотворителница“

Жанр: поезия – хумористично стихотворение – до 2 от автор

Срок: до 30.12.2023 г.

Награда: Първите три места ще получат специални награди. Наградените и избрани стихотворения ще бъдат публикувани в сборник „Шантава кулинарна книга“.

Участие: Изпращайте произведенията заедно със стандартните рецепти, като в същия файл напишете три имена, години, адрес, телефонен номер – kulinaren@abv.bg.

Специфики: Хумористично стихотворение, което да съдържа КУЛИНАРНА РЕЦЕПТА в обем до 2 страница, формат А4. Всяко стихотворение трябва да бъде придружено от стандартна кулинарна рецепта, която отговаря на описаната в него. Рецептата трябва да е ИЗПЪЛНИМА и да съдържа всички необходими продукти, както и начина на приготвянето на ястието. Рецептата не влиза в обема от две страници, но я добавяйте непосредствено след стихотворението, а не в отделен файл. Произведенията ви трябва да са във файл на Word, шрифт Times New Roman, размер 12, формат А4. 

Източник: ТУК.

Литературни конкурси за деца

Национален конкурс за написване на пиеса „Аз, драматургът“

Жанр: драматизация на българска или чужда приказка и оригинален авторски текст

Срок: до 1.12.2023 г.

Награда: Пиесите, спечелили първо място във всеки раздел и възрастова група, ще бъдат поставени на сцена от трупата на театрална школа „Талантино“, а авторите – поканени да присъстват на премиерите. 

Участие: адресът за получаване на текстовете е talantinoburgas@gmail.com.

Специфики: за млади автори от 10 до 19 години. Творбата да е до 10 страници. Всеки участник трябва да впише в прикачения файл – трите си имена, възраст, адрес, телефон и имейл за връзка.

Източник: ТУК.

Литературен конкурс „София – град на младите и активните“

Жанр: стихотворение, кратък разказ или есе

Срок: до 30.9.2023 г.

Награда:

Участие: подробности в линковете по-долу

Специфики: за млади хора на възраст от 15 до 29 години, които са от София и околностите. Тематичният обхват е развитието на София, постижения и проблеми.

Източник: ТУК и ТУК.

Виктория Баръмова

Виктория Баръмова

главен редактор

Български автор

https://www.facebook.com/windtalkswithyou

699 Views
error: Content is protected !!