Конкурсен глас: Юни 2024

Конкурсен глас: Юни 2024

Конкурсите, в които си струва да участвате…, подбрани за вас от:

Виктория Баръмова

Виктория Баръмова

главен редактор

Български автор

https://www.facebook.com/windtalkswithyou

Национален конкурс за разказ на ужасите “Хорър дизайн” 2024 – тема: Новият апокалипсис

Жанр: проза – разкази – до 2 бр. от автор

Срок: до 1.08.2024 г.

Награда: Отличените от журито три призови места ще получат книги и грамоти на имейлите си. 1 награда – книгата “Дракул” на Дейкър Стокър и Джонатан Баркър, любезно предоставена от издателство “Плеяда” и сувенир – брандирана чаша;2 и 3 награда – книга от наградния фонд на издателство и е-списание “ЛитДизайн”.Разкази по преценка на журито ще бъдат включени в антология, която ще се разпространява от електронната книжарница на издателство “ЛитДизайн” с адрес: https://litdesign-bg.com/knijarnica/ , а авторите на включените разкази, ще получат по едно БЕЗПЛАТНО копие от сборника и възможност за закупуването му на преференциална цена. Електронен сборник ще бъде публикуван на сайта на “ЛитДизайн” при набиране на достатъчен брой разкази. 

Специфики: Разказите трябва да са с обем до 5 стандартни страници, формат Times New Roman 12 pt/ A4. Изпратените разкази не трябва да са публикувани в интернет или на хартия и да са печелили други конкурси.

Участие: Разказите се приемат само и единствено на имейл: magazine.litdesign@gmail.com. Нужно е да са в прикачен файл, в който освен текста, сте изписали и Вашите три имена, възраст и заглавие на Вашата история. Имейлът трябва да е с тема: За конкурса за разкази на ужасите.

Конкурсът няма възрастови ограничения!

Източник: ТУК.

Национален конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ 2024

Жанр: поезия – от 5 до 10 поетични творби

Срок: до 30 септември 2024 г.

Награда: Присъждат се: първа награда (приз „Златното яйце” и издаване на самостоятелна първа стихосбирка), втора и трета награда (парични премии), поощрения.

Участие: Произведенията се изпращат на: librodinabg@gmail.com и с препоръчана кореспонденция на адрес Стара Загора – 6000, бул. „Руски” 17, Библиотека „Родина”.

Специфики: В конкурса могат да участват автори на възраст 14 – 25 години, които нямат издадена стихосбирка. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби, придружени с данни за автора: трите имена, адрес, телефон, дата, месец, година и място на раждане.

Източник: ТУК.

Национален литературен конкурс „Яна Язова“

Жанр: проза и поезия – разказ или стихотворение

Срок: до 30 септември 2024 г.

Награда: Присъждат се 3 награди за разказ и 3 за стихотворение (по 200, 150 и 100 лева в двете категории). 

Участие: Текстовете се изпращат без име на автора в 3 екземпляра на адрес: Лом, п.к. 3600, ул. „Славянска“ № 1, Цветанка Кнезовска – главен библиотекар в НЧ „Постоянство 1856“ – Лом. В по-малък плик се прилагат данните на автора – имена, точен адрес, ЕГН, телефон, имейл.

Специфики: за автори от 14 до 40 години.Всеки участник има право да изпрати до 3 разказа (до 5 стандартни страници всеки) или до 3 стихотворения (до една страница всяко), които не са награждавани в други конкурси.

Източник: ТУК.

XV Национален конкурс за стихове “Моето синьо лято” 2024, тема “Лятото в мен”

Жанр: поезия

Срок: до 1 септември 2024 г.

Награда: отпечатване в печатния годишен алманах “Моето синьо лято”. 

Участие: кандидатства се с формуляр: https://forms.gle/pfyGGxL75UfkVUk69.

Специфики:  Всеки може да участва с едно НЕПУБЛИКУВАНО авторско произведение, с дължина не повече от 1200 символа, включително препинателни знаци и свободни интервали. 

Източник: ТУК.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗ „МОСТОВЕ“ – издание 7 ПОДТЕМА 2024: „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“

Жанр: разказ, непубликуван – 1 от автор

Срок: до 15 юни 2024 г.

Награда: Статуетка, грамоти. Десетте най-добри разказа, определени от журито при анонимно журиране, ще бъдат включени в сборник. Всеки отличèн автор ще получи екземпляр. 

Участие:  Изпращайте своите разкази на следния имейл адрес: mostove.konkurs@gmail.com

Специфики: Участниците да са над 18 годишни. Текст – ограничение до 1500 думи, шрифт –  12pt times new roman.

Заглавие – не бива да повтаря заглавието на темата.

Файлът трябва да е озаглавен САМО с името на разказа на български език. Съдържание на файла: заглавие и текст на разказа.

Във файла да НЕ СЕ вписват името на автора и данни за контакт.

В придружаващия текст в имейла трябва да се посочват трите имена на автора по лична карта, възраст, населено място, телефон за връзка имейл за обратна връзка, снимка в близък план 800×800, кратка биография до 200 думи.

Източник: ТУК.

КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ с елементи от фантастичния жанр на тема МЕЧТАТЕЛИ с подтема ФАНТАСТИЧНАТА СОФИЯ

Жанр: поезия – по 1 стихотворение от автор 

Срок: до 31 юли 2024 г.

Награда: парични награди

Участие: Изпращайте своите стихове на адрес: bulgaconkonkurspoetry@gmail.com

Специфики: Обем на стихотворенията: до 25 стиха и до 200 думи (според брояча на Microsoft Word или Libre Office, включително заглавието). Формат на файла: doc, docx, odt или rtf. Препоръчително е шрифтът да е Times New Roman или Courier, размер 12. Стихотворение, написано в съавторство, се смята за едно участие на всички съавтори.Стиховете трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (нито като текст на хартия или в Интернет, нито като аудио/видео). Не се допускат стихотворения, спечелили други конкурси, дори да не са публикувани. Съдържание на имейла, изпратен за участие в конкурса: а) заглавие на имейла: „За поетичния конкурс“; б) тяло на имейла (на отделни редове): – заглавие на стихотворението/стихотворенията; – трите имена на автора/ите; – имейл за контакт; – град или населено място; – точен адрес; – телефон. в) прикачен файл: той трябва да е в един от разрешените формати (doc, docx, odt или rtf) и трябва да съдържа единствено заглавието и текста на стихотворението. Включването на личните данни в прикачения файл води до дисквалификация. 

Източник: ТУК.

КОНКУРС ЗА ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ на тема МЕЧТАТЕЛИ с подтема ФАНТАСТИЧНАТА СОФИЯ 

Жанр: проза – разказ – 1 от автор

Срок: до 30 юни 2024 г.

Награда: парични награди

Участие: bulgaconkonkurs@gmail.com

Специфики: Обем на разказите: между 1500 и 3000 думи (според брояча на Microsoft Word или Libre Office). Формат на файла: doc, docx, odt или rtf. Препоръчително е шрифтът да е Times New Roman или Courier, размер 12. Разказ, написан в съавторство, се смята за едно участие на всички съавтори. Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (нито като текст на хартия или в интернет, нито като аудио/видео). Не се допускат разкази, спечелили други конкурси, дори да не са публикувани. Приемливи са всички поджанрове на фантастичното литературно изкуство. Съдържание на имейла, изпратен за участие в конкурса: а) заглавие на имейла: „За конкурса“; б) тяло на имейла (на отделни редове): – заглавие на разказа; – трите имена на автора/ите; – имейл за контакт; – град или населено място; – точен адрес; – телефон. в) прикачен файл: той трябва да е в един от разрешените формати (doc, docx, odt или rtf) и трябва да съдържа единствено заглавието и текста на разказа. Конкурсът е анонимен.

Източник: ТУК.

Х Национален конкурс за разказ “Атанас Липчев” Мото: “… сънуваше, че тази нощ му е последната. Че утре вече няма да го има на Божия свят” 

Жанр: проза – разказ

Срок: до 30 юни 2024 г.

Награда: парични награди

Участие: на literaturenkonkurs@abv.bg

Специфики: за автори над 18 г. Конкурсът е анонимен; разказите не трябва да са публикувани никъде преди това, включително в интернет, респ. в социалните мрежи. Творбите трябва да се изпратят в два файла: в единия – само творбата; във втория – при творбата да са вписани трите имена на участника и данни за кореспонденция: домашен адрес, телефон, адрес на електронна поща и кратки биографични данни на автора. С участието си в конкурса авторите се съгласяват творбите им да бъдат публикувани в медия или сборник.

Източник: ТУК.

Национален литературен конкурс “Фолклор, автентичност и съвремие”

Жанр: поезия и проза

Срок: до 21 юни 2024

Награда: –

Участие:  Изпращайте своите творби на имейл literaturakonkurs@abv.b След изпращането на материалите и своите данни, вие се съгласявате вашите материали да бъдат качени на страницата на с.Томпсън. Имейлът трябва да съдържа следната информация: име, презиме, фамилия, възраст, училище/институция, телефонен номер за връзка, име на ръководител, фамилия на ръководител и телефонен номер на ръководител.

Специфики: Поезия и проза до 3 компютърни страници, в Word документ, шрифт Times new Romans 12, с разред 1,5.

Източник: –

детски конкурси

Конкурсен глас: Юни 2024
Конкурсен глас: Юни 2024

Литературен конкурс „Мими Праматарова“ 2024 година

Жанр: стихотворение, разказ, есе

Срок: до 10 юли 2024 г. 

Награда: Една първа награда – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 500 лева; Една втора награда – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева; Една трета награда – Грамота и еднократна стипендия от 200 лева.

Участие: Участниците предоставят zip файл на имейл адрес myclimate@ecofund-bg.org, съдържащ: Попълнен формуляр с име, адрес, телефон и електронна поща; Удостоверение от съответното училище, че са редовни ученици; Текста на съчинението в word формат.

Специфики: за ученици в средните училища

Източник: ТУК.

Литературен конкурс за поезия “Вълшебното перце” 2024

Жанр: стихотворение – до 2 творби

Срок: до 15 септември 

Награда: 

Участие: от 7 до 16 г. Участва се чрез попълване на Google формуляр и прикачване на произведенията си. Вижте линка в Източник.

Специфики: 

Източник: ТУК.

198 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!