Видове редакция и кой е подходящ за вашия ръкопис

Литературните редактори са най-добрите приятели на писателя. Те имат уменията, опита и знанията да издигнат ръкописа до следващо ниво. Въпреки това, не всички редактори вършат една и съща работа и е важно да разберете (и изберете) от какъв тип редактиране се нуждае вашия текст.

Видове редакция

Редакционна оценка

Редакционната оценка най-често е първата професионална помощ, която ще получи един ръкопис. Вашият редактор ще ви предложи широка, но проницателна обратна връзка за всички основни силни и слаби страни в сюжета, героите или структурата.
При редакционната оценка няма да получите коментари или примерни пренаписвания в ръкописа, а вместо това ще имате насока и фокус върху цялостната творба. Този етап е най-добър при прохождащи автори.
Акуратната редакционна оценка на ранен етап ще направи по-лесна работата по редактиране и коригиране на по-късен етап. Тя ще помогне и да определите дали работата ви е готова за запитване за издаване преди да се свържете с издателя.

Развиващо редактиране

Развиващото редактиране или съществено редактиране включва редактор, предоставящ подробна обратна връзка по проблеми в “голямата картина”. На този етап ще се презицират идеите ви и ще ви се помогне да поправите всички основни несъответствия в сюжета или персонажите, за да ви кажат дали има елементи от историята, които просто не работят. Подобно е на редакционна оценка, но съдържа много повече подробности. Тук се разглеждат въпроси като: Защо героите се държат така? Какви са мотивите им? Каква е основната ви тема? Тя променя ли се и защо?

Вашият редактор ще ви върне анотиран ръкопис, маркирана верския на оригиналния ръкопис с конкретни предложения.

Смислово редактиране

Смисловото редактиране е следващата стъпка след като сте сигурни, че са разрешени основните проблеми на книгата. Редакторът ще прочете работата ви и ще внимава за всичко, което я прави по-малко четлива като повторения на думи или несъответствия в знаците. Този тип е известен като механично или линейно редактиране в зависимост от конкретното му приложение. Смисълът на този тип редакция е да изгради по-професионално ниво, да се създаде най-четима версия на книгата, подобрявайки яснотата, съгласуваността, последователността, коректността и т.н. Тук се преодоляват всички пропуски между намерението на автора и разбирането на читателя.

Кои елементи се вземат предвид?
– Правопис
– Граматика
– Главна буква
– Употреба и повторение на думи
– Етикети за диалог
– Използване на числа или номериране
– Описателни несъответствия

Би било доста разсейващо за читателя, ако постоянно бъркате знаците за пряка реч или грешно изписвате думата “ресторант”. Смисловото редактиране гарантира, че подобни грешки няма да се срещат, а вниманието на читателя ще е фокусирано на 100% върху историята.

Стилистично редактиране

Този тип редакция, макар и да се припокрива с горния тип, е концентрирана върху стила, а не върху механиката. С други думи тук фокусът е още по-прецизен и разглежда всички елементи, изброени в точките по-горе. Стилистичното редактиране ще вземе под внимание само употребата на думи, времена и описателни несъответствия като редакторът ще предостави подробни предложения за това как да се укрепи самата проза.
Ако сте уверени в механиката, техниката на прозата си, но сте несигурни в нейния поток и стил, може да поискате вашия редактор да съсредоточи енергията си само върху стилистичната редакция. В края на краищата, коректорът ще улови изостаналите незначително грешки, които се промъкват и ще запълни пропуските.

Корекция

Корекцията е последният основен етап от процеса на редактиране. Коректорите са инспекторите с орлови очи, които гарантират, че нито една правописна или граматична грешка не стига до окончателната версия на книгата ви.

Това, за което коректорът ще следи са:
– Несъответствия в правописа и стила;
– Несъответствия в оформлението и типографията;
– Объркващи или неудобни разделяния на страници и думи;
– Неправилни надписи върху илюстрации и номера на страници в съдържанието;

Въпреки че повечето проблеми ще бъдат решени до този етап, коректорите преглеждат текста за всичко, което предишните редакции може и да са пропуснали.

Списък със стилове

Когато работите с коректор, трябва да им представите списък със стилове, който ги уведомява за всякакви необичайни изписвания или стилове във вашия ръкопис. Например, ако сте написали фентъзи роман и сте измислили някои думи. В противен случай те ще прочетат ръкописа ви “на сляпо”, което няма да е ефективно.
След като приключи корекцията, вашият коректор ще ви върне маркиран документ, който да прегледате за последен път. След като направите тези промени, трябва да сте почти готови да изпратите ръкописа си в печатница или издателство.

Проверка на фактите

Колкото и задълбочено да проучвате книгата си, тя може да доведе до информационни несъответствия. Редакторите могат да помогнат за това, но в крайна сметка не е тяхна отговорност да проверяват фактите.
Ако имате специфична информация в книгата си, особено, ако това е тема, по която никога преди не сте писали, е добре да помислите да наемете човек, който да провери фактите. Той ще вземе предвид всички фактически препратки във вашата книга, ще ги потвърдят чрез външни източници, а ако открият неточности ще ви предупредят.

Този тип редактиране е особено важен, ако пишете нехудожествена литература, но и би било много полезно за произведения на историческа фантастика и твърда научна фантастика.

Всички знаем, че Рим не е построен за един ден, а вашата книга е своеобразен Рим и е нужно време и професионализъм, за да се изгради перфектно четиво. Саморедакцията и самокорекцията никога не са достатъчни да бъдете успешен автор, защото е нужна странична, външна гледна точка от професионален редактор, който да ви помогне да поставите ръкописа си на ново ниво. Пътят към литературния успех е постлан с много редактиране.

 

1,129 Views