Условия за ползване

Всеки български и чуждестранен автор има правото да изпрати на редакционния имейл: magazine.litdesign@gmail.com свои творби с молба да бъдат публикувани в списание “Литературен дизайн”, наричано за по-кратко СПИСАНИЕТО. Ако авторът е чуждестранен и творчеството му е на език, различен от български, преводът на произведенията му на книжовен български език е за нагова сметка.
Редакционният екип имат отговорността да подходят обективно и да обсъдят в рамките на добрия тон положителните и отрицателните качества на получените творби и да заявят пряко и недвусмислено своето решение на автора – дали произведенията ще бъдат публикувани или публикацията е отказана.
С изпращането на творби АВТОРЪТ гарантира, че авторските права са негови и СПИСАНИЕТО не носи отговорност при евентуални спорове в съда.

За да заяви своята недвусмислена воля за публикуване на творбите си в СПИСАНИЕТО всеки автор, чиято първа публикация предстои е длъжен да изпрати:

  1. Творческа биография – до 600 думи;
  2. Актуална снимка, на която ясно се вижда лицето му;
  3. Произведение/я, което/ които желае да бъдат публикувани;

Списанието се наема да върне положителен или отрицателен отговор в рамките на 72 часа. Списанието се наема да извърши редакция/ корекция на подадените произведения в тясно сътрудничество с автора. СПИСАНИЕТО държи правата на нанесените от неговия екип редакции/ корекции и публикуването на разказа на други места с тези вече нанесени корекции е забранено, освен с изричното съгласие на СПИСАНИЕТО.
Приети за публикуване произведения могат да бъдат публикувани в период до 6 месеца след приключване на последна редакция/ корекция. Ако публикуването им не се случи до края на този период, се счита, че те не са одобрени, поради настъпване на значителни промени в качеството или визията на профила на Списанието.
С подаването на творби за публикуване в сайта на СПИСАНИЕТО, авторите приемат, че произведенията им ще бъдат онлайн достъпни за четене за неограничен период от време и няма да бъдат сваляни/ премахвани/ променяни, нито по тяхно желание, нито по желание на Списанието.

Авторите имат право да се включат в “частната фейсбук група на издателство “ЛитДизайн” тук, където са свободни да публикуват части или цели свои произведения от тяхно собствено име.

Авторите, които участват и в СПИСАНИЕТО, и в Фейсбук групата, с подаването на творби и публикуването им заявяват недвусмислено, че са съгласни откъси от тяхното творчество да бъде споделяно в социалните мрежи, свързани с издателство “ЛитДизайн” и/ или в социалните мрежи, свързани с екипа на издателство “ЛитДизайн” и екипа на списание “Литературен дизайн”.


579 Views