Tag Archives: срещи

„Срещи“ – Ив-Ана Драгомирова

Срещи Ив-Ана Драгомирова

– Ще се срещнем в „Мазето“ – възторгът в гласа на Мира звънеше в слушалката. – Ама аз… не знам къде е – смотолевих. – Как?! Това е най-култовият клуб в града! – Възклицанията на Мира валяха едно след друго. – Мира, знаеш, че не обичам такива места – звучах по-уверено, отколкото се чувствах. – […]

error: Content is protected !!