Tag Archives: размяната

„Размяната“ – Ив-Ана Драгомирова

Размяната Ив-Ана Драгомирова

Отвори очи. Обгръщаше го непрогледен мрак и непозната тишина. Макар мислите му да се движеха бавно и объркано, за миг му хрумна, че само си е представил повдигането на клепачите. Опита се да се раздвижи. Мускулите, ставите и сухожилията се колебаеха дали да му се подчинят. Мозъкът му се забърза и започна да раздава заповеди. […]

error: Content is protected !!