Tag Archives: писмо до небето

„Писмо в небето“ – Радица Божилова

“Писмо в небето” – Радица Божилова

Тъмните облаци се спуснаха ниско над града. Мълком обгърнаха всичко живо, като с черно, траурно наметало. Между хората настана тишина. Всички бързаха да се приберат в домовете си, преди небето да пусне тежък рев и да се разцепи на две. Много бързо започна да ромоли ситен дъжд, който се усилваше с всяка ускорена крачка. Едни […]

error: Content is protected !!