Tag Archives: литкритик

Социалната критика в лириката на Шандор Петьофи

Социалната критика в лириката на Шандор Петьофи Роден с изключително нестабилно здраве и в бедност [...]

Литературният „малък човек”

Литературният „малък човек” Понятието „малък човек” се отнася към литературните герои от епохата на реализма, [...]

Поетическият образ на Пушкин извън собственото му творчество

Поетическият образ на Пушкин извън собственото му творчество По повод 225-годишнината на поета Александър Сергеевич [...]

Градацията и скритият позитивизъм в стихотворението „Нощ, улица, фенер, аптека” на А. А. Блок

Началото на XX век, определено от Николай Бердяев (1) като „сребърен век на руската поезия”, [...]

error: Content is protected !!