Tag Archives: данна донку

Данна Донку

Данна Донку

Данна Донку е родена през 1984 г. в град Горна Оряховица. Завършва висшето си образование през 2007 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, в специалност „Приложна лингвистика с немски и английски език“, а през 2008 г. завършва магистратура в специалност „Транслатология с немски език“. Работи в администрацията на Филологическия факултет при ВТУ […]

error: Content is protected !!