Първи национален конкурс за разказ на тема “За чиста и свята република”

Първи национален конкурс за разказ на тема “За чиста и свята република”

Е-списание “Литературен дизайн” и ПП “Пряка Демокрация” обявяват първи национален конкурс за разказ на тема “За чиста и свята република”. 

Условия за участие:

Разказите  трябва да са с обем до 3 стандартни страници ( по 1800 знака), формат Times New Roman 12 pt/ A4;
Всеки автор може да участва с до 2 разказа;
Изпратените разкази не трябва да са публикувани в интернет или на хартия;

Срок за получаване: 27.10.2023 г.

Обявяване на резултатите: 30.11.2023 г.

Начин на изпращане:

Разказите се приемат само и единствено на имейл: magazine.litdesign@gmail.com. Нужно е да са в прикачен файл, в който освен текста, сте изписали и Вашите три имена, възраст, телефон и заглавие на Вашата творба. Имейлът трябва да е с тема: За чиста и свята република.

Конкурсът няма възрастови ограничения!

Забележка:

Всички условия, описани по-горе са задължителни. Липсата на частична или цялостна информация ще доведе до недопускане в конкурса.

Организаторите си запазват правото да не излъчат победител.

Оценяване:

Разказите ще бъдат оценени от жури в състав: Валентин Попов-Вотан, Виктория Баръмова и почетен председател на журито – Петър Клисаров.
Журито ще оценява по предварително зададени критерии: оригиналност на идеята, стил на писане, грамотност и др.

Награди:

Отличените от журито три призови места ще получат грамоти на имейлите си;

Награда за I място: 150 лв.

Награда за II място: 100 лв.

Награда за III място: 50 лв.

Разкази по преценка на журито ще бъдат включени в антология, която ще се разпространява от електронната книжарница на издателство “ЛитДизайн” с адрес: https://litdesign-bg.com/knijarnica/ , а авторите на включените разкази, ще получат по едно БЕЗПЛАТНО копие от сборника и възможност за закупуването му на преференциална цена.
Електронен сборник ще бъде публикуван на сайта на “ЛитДизайн” при набиране на достатъчен брой разкази.

Важно:

Организаторите си запазват правото да не издадат сборник, ако няма достатъчно разкази, които отговарят на изискванията за качествена литература или да включат неиздадените разкази в следващ сборник и тогава авторите да получат полагаемата им се бройка книга.

Забележка:

С изпращането на творбата си на имейл magazine.litdesign@gmail.com  за въпросния конкурс и допускането ѝ до гласуване от журито, авторът се съгласява:
– творбата му да бъде качена за неопределен срок на уебсайта www.litdesign-bg.com.
– няма да оттегля от участие вече подадени творби;
– творбите му (или една от тях) да бъдат публикувани в хартиен сборник, от който да получи едно безплатно копие;
– че носи пълна отговорност за авторството на изпратените текстове;

756 Views
error: Content is protected !!