Конкурсите към 01.09.2022

Конкурсите към 01.09.2022

КОНКУРСИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Конкурс за страшен разказ в две изречения

Жанр: ужаси (хорър)

Срок: 30.09.2022 г.

Изисквания: Кратък разказ на ужаса в две изречения на тема “Ритуал“.

Участие: Творбите се публикуват като коментар под официалния пост – тук.

Награди: Най-добрият разказ получава за награда книга по избор от най-новите заглавия на Издателска къща БАРД!

Четири от най-добрите разкази ще бъдат публикувани в SciFi.BG – българското онлайн списание за научна фантастика.

Официална страница: ТУК

Конкурс “Агоп Мелконян” 2022

Жанр: разказ фантастиката (научна фантастика, фентъзи, ужаси, ню уиърд, приказен реализъм и т.н., включително и жанрово преливане) – до един разказ от автор

Срок: вижте в линка подробности

Награда: вижте в линка подробности

Участие: Изпращане на разказите на konkurs2021@trubadurs.com, условията можете да видите тук: https://trubadurs.com/2021/03/10/konkurs-agop-melkonyan-2021/

Специфики: Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (на хартия, в интернет, под формата на аудио и/или видео). Не се допускат разкази, участвали в предишни издания на конкурса. Обем до 3600 думи, написани на кирилица, шрифт Times New Roman или Courier, размер на шрифта 12, във формат .odt, .doc, .docx или .rtf.

Официална страница: ТУК.  

 

VІІІ Национален литературен конкурс за разказ „Атанас Липчев”

Жанр: проза – разказ (непубликуван досега)

Срок: 30.9.2022 г.

Награда: парична

Участие: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg  

Специфики: за автори над 18 години, приема се един разказ до 4 страници, шрифт Times New Roman, размер 12. Конкурсът е анонимен. Творбите да са в два файла: в единия – само творбата; във втория – при творбата да са вписани трите имена на участника и данни за кореспонденция: домашен адрес, телефон и адрес на електронна поща. 

Официална страница: ТУК

 

„Морето и ваканционните мигове“

Жанр: поезия

Срок: 15. 09. 2022 г. 

Награда: статуетка и почетна грамота

Участие: Всеки участник може да предложи едно непубликувано авторско произведение с дължина не повече от една стандартна страница.

Специфики: две възрастови категории: младежи от 15 до 29 години;  възрастни над 29 години (30+).

Официална страница: ТУК.

 

II Национален конкурс за разказ „Море“

Жанр: проза – разказ – 1 брой от автор 

Срок: 30.10.2022 г.

Награда: Наградният фонд е 300 лв. и ще бъде раздаден под формата на ваучери за книги както следва: за първо място – ваучер за 150 лв., за второ място – ваучер за 100 лв. и за трето място – ваучер за 50 лв.  Авторите да са навършили 18 г.

Участие: на имейл на читалището mesemvria2015@abv.bg като прикачен Microsoft Word документ, шрифт Times New Roman, размер 14 pt. с тема на имейла „За конкурса“.

Специфики: обем до 5 стандартни машинописни страници (9 000 знака), на свободна тематика, свързана с морето, морските хора, крайбрежните градчета и др. Авторите да са навършили 18 години. Информация за трите имена на автора, имейл и телефонен номер да бъдат изписани на последната страница под текста на разказа.

 

Конкурс за млади автори НЕКА ДА Е ЛЯТО!

Жанр: летни разкази, спомени, стихове, карикатури

Срок: 30.09.2022 г.

Награда: грамота и парична награда за първото място. Най-добрите текстове и рисунки ще бъдат публикувани на страниците на „Стършел“, както и в блога на конкурса –  https://starshelite.blog.bg/.

Участие: на имейл: starshel.priateli@gmail.com или на адрес: София 1000, пл. „Славейков“ № 4,

в. „Стършел“, за конкурса

Специфики:

Официална страница: ТУК.

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ’2022

Жанр: поезия или проза – разказ или стихотворение за автори от 14 до 35 г. 

Срок: 30. 09. 2022 г.

Награда: три награди за първите три места – парични.

Участие: Материалите да се изпращат в плик на: 3600,гр.Лом,ул.”Славянска”№1, Ц. Кнезовска -Главен библиотекар при НЧ „Постоянство”1856 Лом. За въпроси, свързани с конкурса, пишете на следния имейл адрес: biblioteka_lom@abv.bg или се обадете на тел: 0971/66472. Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка. Данните за участника да се поставят в отделен плик. 

Специфики: до три разказа или стихотворения в три екземпляра, които не са награждавани в други конкурси. Разказите трябва да са до пет машинописни страници, а стихотворенията – до една. 

Официална страница: ТУК.

 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПОЕТИЧНА КНИГА ЛБПСС 2022

Жанр: поетична книга, публикувана през 2021 или 2022 г.

Срок: 1. 11. 2022 г.

Награда: парични награди и грамоти

Участие: Авторите да изпращат по два екземпляра от книгите си, заедно с кратка творческа справка и информация за контакт, на адрес: 5791 с. Ъглен, Ловешка обл., ул. „Христо Ботев“ 12 (Йото Пацов).Желаещите да изпратят pdf файл на публикуваната стихосбирка могат да използват следния електронен адрес: yoto.patzov@abv.bg

Специфики: 

Официална страница: ТУК.

 

“Страданието и изгнанието – както в чужбина, така и в собствената родина”

Жанр: разказ, стихотворение, есе, пиеса или книга на постоянна темата от името на конкурса

Срок: 1.11.2022 г.

Награда: парични награди и отличия

Участие: Всеки автор може да участва само с един материал в жанр по избор. Наградите се печелят еднократно и се определят единствено на базата на високо художествено майсторство и експресивност по темата. Да се изпращат на professorbarzakov.konkurs@abv.bg

Специфики:

Официална страница: ТУК

 

Първи литературен конкурс БМФ Порт Бургас

 Жанр: есе, разказ или стихотворение

Срок: до 15 септември 2022 г. 

Награда:

Участие: Творбите да се изпращат на имейл: image.i4yi@gmail.com или на хартиен носител на адрес: 8000 Бургас, пл. Баба Ганка № 4, ет. 4. 

Специфики: Тема за възрастовата категория до 18 г.: „Дървото, което разказва приказки”. Тема за възрастовата категория 19 +: „Дървото с добрия и лошия плод”. Обем на творбите: проза до 3 страници, за поезия до 2 страници. Подробности в линка по-долу.

Официална страница: ТУК.

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски-книга за миналото, но с послание към бъдещето“

 Жанр: есе, разказ, стихотворение 

Срок: до 15.09.2022 г.

Награда:

Участие: електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси: София, 1517, бул. Ботевградско шосе 50 иви на имейл: vasil.levski.1928@gmail.com. За допълнителна информация: 0898 775258, 02/945 03 26

Специфики: За разказ и есе до 4 страници, за стихотворение до 2 страници. Начин на предаване на творбите: 

Официална страница:

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ”

Жанр: поезия

Срок: 10.09.2022 г.

Награда: парични награди

Участие: Писмата (имейлите) трябва да съдържат заглавие, относно „За конкурса” и два прикачени файла:

  • единият – с трите стихотворения заедно;
  • другият – с личните данни на участника (три имена, дата, месец и година на раждане, пощенски адрес, телефон).

Специфики: Конкурсът е анонимен, на свободна тема.

  1. Възраст на участниците: автори, навършили 18 години.
  2. Участие могат да вземат автори с творби, непубликувани под каквато и да е форма към крайната дата на кандидатстване.
  3. Всеки автор изпраща имейл:
  • съдържащ до 3 (три) поетични произведения;
  • на електронен адрес: n-liliev@abv.bg

Официална страница: ТУК

 

ХII-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“

Жанр: поезия на свободна тема, непубликувани стихотворения до 3 броя от автор

Срок: 15.09. 2022 г. 

Награда: парични награди 

Участие: Конкурсът е анонимен. Изпращайте творбите на адрес: 

Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, Община Пловдив, отдел „Култура, археология и културно наследство“ за Конкурса за поезия „Добромир Тонев“.

Специфики:Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържат:

  • стихотворенията (неподписани), в три екземпляра;
  • по-малък, ненадписан, запечатан плик с личните данни на участника: трите имена, ЕГН, постоянен адрес, имейл и телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението.

 

Официална страница: ТУК.

 

КОНКУРСИ ЗА ДЕЦА

 

Литературен конкурс – „Вълшебното перце!”

Срок: 15.09.2022

Награда: 

Участие: bulgarche@bulgarche 

Специфики: за деца и юноши, подробности в линка по-долу

Официална страница: https://bnr.bg/horizont/post/101650482/spisanie-az-sam-balgarche-i-bnr-obavavat-literaturen-konkurs-valshebnoto-perce

 

XVII Национален поетичен конкурс за написване стихотворение на тема “Знай своя род и език”

Жанр: стихотворение

Срок: 30.09.2022 г. 

Награда: –

Участие: Участниците се регистрират чрез попълване на Google формуляр и прикачат произведенията си тук:https://forms.gle/Sny9d1PMSonVg1F26.

Специфики: Конкурсът ще се проведе в 4 категории по възрастови групи: 1. От 10 до 12 годишна възраст 2. От 13 до 18 годишна възраст 3. От 19 до 30 годишна възраст 4. Над 30 годишна възраст

Официална страница: –

 

Жанр: разказ с тема “Моето бъдеще”

Срок: 14.10.2022 г.

Награда:

Литературен конкурс Усмивка

Участие: 

Специфики: Конкурсът е организиран от Училищен вестник ученически глас.Изпращане на творбите на: students.vasil.terziev@sun-ray-school.eu. Напишете име на родител и име на дете , телефон за връзка,и адрес за изпращане на наградата.

Официална страница: 

 

Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” 2022

Жанр: поезия 

Срок: 30.09.2022 г.

Награда: първо място – издаване на стихосбирка, второ и трето място – парични премии.

Участие: творбите да се изпращат на: lib@rodina-bg.org или с препоръчана кореспонденция на адрес: 6000 Стара Загора, бул. „Руски” 17, Библиотека „Родина”

Специфики: за автори от 14 до 25 години. Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени: име, презиме и фамилия на участника; настоящ адрес; телефон; дата, месец, година и място на раждане. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби.

Официална страница: https://www.hanchev.rodina-bg.org/

 

XIII Национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“ 2022, тема на конкурса: Морето и ваканционните мигове

Жанр: поезия – непубликувано стихотворение, 1 от автор 

Срок: 15.09.2022 г.

Награда:статуетка и почетна грамота

Участие: Авторското произведение да е с дължина не повече от една страница (А4). Всички конкурсни творби ще бъдат оценени по оригиналност и стил от петчленно независимо национално жури. Специални условия: 1). Участниците в конкурса се задължават да не публикуват своите стихове в други медии, печатни и електронни издания  до приключване на конкурса – 15.09.2022 г. 2) С участието в конкурса всеки участник, автор на стихове, предоставя правото на Фондация „Астика”, като организатор на конкурса, да публикува безусловно конкурсна творба, както и да ги публикува в годишния печатен алманах „Моето синьо лято” за 2022 г., в интернет и на електронен формат. 3) Фондация „Астика“ в качеството си на организатор на Националния конкурс „Моето синьо лято“ си запазва правото да ползва и публикува заявените за участие конкурсни творби, като всеки участник с изпращането си в конкурса се съгласява с това. 4) Организаторът на конкурса си запазва правото да селектира творбите, които ще бъдат одобрени за публикация в печатния годишен алманах „Моето синьо лято“ в съответствие с препоръките на националното жури.

Специфики: младежи от 15 до 29 години, възрастни над 29 години (30+)

Официална страница: http://astika.eu/ и линк за кандидатстване: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0FeXAb57T1YFyaG1P3rkJWR7jWgN3E_Pd48niJC16aqVV3Q/viewform

 

15-и Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Жанр: художествена литература и журналистика

Срок: до 30.09.2022 г. 

Награда: парична и поощрителни

Участие: за ученици от II до XII клас в 3 възрастови групи: до IV клас; от V до VII клас и от VIII до XII клас и в 2 раздела: художествената литература и журналистиката. Произведенията се изпращат на obdcki1@abv.bg или на адрес Русе – 7005, ул. „Околчица“ 9, ж.к „Здравец” (Общински детски център за изкуство и култура).

Специфики: В литературния раздел участието е с поезия или проза (разказ, приказка, до 2 стандартни страници, Times New Roman 12, междуредово пространство 1,5). Произведенията трябва да са подчинени на една от двете теми: „Ден без приятел до теб е като гърне без капчица мед на дъното” – Алън Милн „Мечо Пух” и „Само свободните души пеят” – Ангел Каралийчев.

В журналистическия раздел участието може да е индивидуално (с журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр) и колективно. Произведенията трябва да са подчинени на една от двете теми: „Дон Кихот, Дон Кихот, двойнико мой” – Асен Разцветников „Двойник” и „Целта на нашия живот е не да добруваме, а да добротворстваме” – Стоян Михайловски.

Официална страница: ТУК

630 Views
error: Content is protected !!