Литературните конкурси към 01.03.2023

Конкурсите към 01.03.2023

Конкурсите към 01.03.2023

Страшен разказ в две изречения

Жанр: хорър разказ

Срок: 31.03.2023

Награда: книга от издателска къща “Бард” и публикация в е-списание “Литературен дизайн”

Участие: коментар под публикацията във фейсбук страницата на “Страшен разказ в две изречения”

Тема: КОЖА

Специфики: разказ, състоящ се от две изречения

Официална страница: ТУК.

ХХІ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НИЙ ВСИЧКИ СМЕ ДЕЦА НА МАЙКАТА ЗЕМЯ”

на НЧ “Христо Смирненски – 1946” Съюз на българските писатели СО – Район “Овча купел”

Жанр: поезия, есе, къс разказ

Срок: до 10 април 2023 г.

Награда: –

Участие: Изпращане на адрес: София 1632, ж.к. “Овча купел 1”, бл. 417, вх. А, НЧ “Христо Смирненски – 1946” или на имейл: smirnenski06@mail.bg.

Специфики: без възрастови ограничения, размер на творбите: до 3 страници (30 реда/60 знака, 12 пункта). Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, адрес/електронна поща/, дата на раждане. Ако кандидатът е представител на литературна формация, да се посочат данните и името на преподавателя.

Официална страница: ТУК.

 

Литературен конкурс за написване на стихотворение, на есе, на разказ на тема: “Нашият Гоце Делчев”

Жанр: стихотворение, есе, разказ

Срок: до 25 април 2023 г.

Награда: –

Участие: 5 възрастови групи: от 1 до 4 клас, от 5 до 8 клас, от 9 до 12 клас, студенти, младежи до 25/30/ годишна възраст и над 30 години. Творбите се изпращат в електронен вид, написани на шрифт: Times New Roman 14 на имейл:chitali6temakedonia@abv.bg.

Специфики: Всеки участник може да изпрати в конкурса до 3 стихотворения, едно есе и един разказ, придружен с информация за автора-трите имена, възраст, снимки, кратка биографична справка, адрес, телефон, имейл за контакти.

Официална страница: ТУК.

 

Седми читалищен конкурс „Георги Тодоров”

Жанр: свободна тематика – поезия, проза – разказ – непубликувани творби

Срок: до 10 април 2023 г.

Награда: В трите раздела в двете възрастови групи ще бъде връчена по една парична награда, а всички автори ще получат грамота за участие в конкурса.

Участие: Текстовете могат да бъдат подадени: на адрес: гр. Мездра 3100, ул. „Просвета“ №2, НЧ „Просвета 1925-Мездра“ (за читалищния конкурс „Георги Тодоров“); на място в читалището, при Моника Петкова, секретар на НЧ „Просвета 1925-Мездра”, на имейл: prosveta_1925@mail.bg.

Резултатите от конкурса ще бъдат отчетени на 20 април 2023 г. в НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра.

Специфики: Конкурсът е явен и ще се проведе в две възрастови групи: ученици от VIII до XII клас (15-19 годишна възраст), автори над 20 години. I. Поезия – 1 непубликувано стихотворение от автор; II. Художествена проза – 1 непубликуван разказ, не по-дълъг от 3 стандартни машинописни страници; III. Краезнание – 1 непубликуван текст, не по-дълъг от 5 стандартни машинописни страници.

Официална страница: ТУК.

 

Четвърти Национален Конкурс БЪЛГАРСКА АПЕВА 2023

Жанр: 

Срок: до 31 март 2023

Награда: Наградата за успешно участие в конкурса е включването в антологията и диплома. Всеки участник получава антологията на PDF и отпечатана срещу печатната ѝ себестойност.

Участие: Изпращане на апевите на: apeva2023@apeva.art. Те трябва да са включени в самото писмо, прикачени файлове не се приемат. Участието е без такса до 4 апеви, за всяка следваща се заплаща 2 лева редакционна такса. Подробности за начина и сроковете за плащане ще има в отговора на организаторите.

Специфики: В конкурса може да участва всеки от България или чужбина със свои собствени апеви на български език. Непълнолетни могат да участват със съгласието на родителите си. Участниците могат да представят най-много 40 апеви или поеми, използващи формата апева, с общо не повече от 200 реда.

Официална страница: ТУК.

 

Конкурс за разказ за антигерой

Жанр: разказ – 1 брой, допуска се и съавторство

Срок: до 31 март 2023 г.

Награда: Наградите ще бъдат илюстрации на избрани творби от Божидар и книги от издателство „Ерго“. Наградените творби ще бъдат публикувани на блога: https://janeundead.wordpress.com/.

Участие: Изпращайте разказите си на имейл: dielight@abv.bg. Ползвайте шрифтове като: Times New Roman, Calibri, Liberation Serif и формати като doc, docx, odt, rtf и txt. Да не се пращат pdf-и и текст във вид на картинки (формати jpg, gif, png). Използвайте спелчек- http://slovored.com/spellchecker/. Допускат се вече публикувани разкази. Конкурсът не е анонимен, напишете си името и фамилията под заглавието.

Специфики: За да участвате, изпратете разказ с дължина до десет стандартни страници (18 000 знака с интервалите) на тема, избрана от Вас, но с антигерой за главен герой. Ако имате нужда от помощ да определите дали героят Ви е антигерой, ето какво казва Уикипедия: „Персонаж, лишен от героични черти или притежаващ очевидно отрицателни такива, но независимо от това заемащ централно място в литературно или друго произведение. Антигероят не трябва да се бърка със злодея и антагониста. Злодеят, притежаваш положителни черти, се нарича антизлодей.“ Известни антигерои са Човекът без име (героят на Клинт Истууд във филмите на Серджо Леоне „За шепа долари“, „За няколко долара повече“ и „Добрият, лошият и злият“), комиксовият герой Дедпул, Ричард Б. Ридик (главният герой от „Пълен мрак“ и „Хрониките на Ридик“), Кари Брадшоу (главната героиня от сериала „Сексът и градът“), Остап Бендер (главният герой от книгите „Дванайсетте стола“ и „Златният телец“ на Иля Илф и Евгений Петров) и други. Разказите ще бъдат оценявани според качествата на главния антигерой и според сюжета им.

Официална страница: ТУК.

 

Шестнадесети национален конкурс за хумор и сатира „Кубрат – 2023”

Жанр: Карикатура, кратки сатирични форми, стихотворение, хумористичен разказ

Срок: 31 март 2023 г.

Награда: –

Участие: Творбите трябва да бъдат придружени от кратка творческа биография, снимка или шарж. Посочвайте телефон за връзка. Писмата Ви очакваме на адрес: 7300, гр. Кубрат, ул. “Княз Борис I” № 1 или на имейл: chitalishte.kubrat@abv.bg, z.vutov@kubrat.org

Специфики: • карикатура А4 /свободна техника/- до 10 творби • кратки сатирични форми /епиграма, афоризъм и др./ – до 25 творби • стихотворение или кратък хумористичен разказ – до 3 творби.

Официална страница: ТУК.

 

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС “МЪГЛИЖ БЕШЕ ПРЪВ…”

Жанр: стихотворение -1 брой, непубликувано

Срок: до 15 май 2023 г.

Награда: Първа награда – 300 лв. Втора награда – 200 лв. Трета награда – 150 лв.

Участие: за автори над 18 години. Творбите за участие в конкурса се изпращат на електронен адрес: obshtina@maglizh.bg

Специфики: Изпращайте и кратка творческа биография/по желание/. Авторите да са действителни носители на авторските права. Произведението да е придружено с: трите имена на автора, дата и година на раждане, местоживеене и адрес за кореспонденция, телефонен номер.

Официална страница: ТУК.

 

XVIII национален литературен конкурс “ОЧИ КЪМ СЕБЕ СИ”

Жанр: поезия и проза – с до 3 произведения, хумористични до 1 машинописна страница

Срок: до 26 март 2023 г.

Награда: парична и книги

Участие: Публикуване в специално създадената в сайта тема за конкурса.

Специфики: Произведенията трябва да имат литературни и художествени достойнства, както и да бъдат граматично и хумористично издържани. Да отговарят на темата на конкурса „Очи към себе си” т.е. историята да бъде разказана от името на автора/не Ви задължава да доказвате дали се е случила точно с Вас/. Няма изискване за анонимност – всеки може да участва с произведение, което вече е било публикувано, стига да не е награждавано в друг конкурс и да не е участвало в предишните издания на този. Автори, които нямат регистрация в Hulite.net трябва да си направят.

Официална страница: ТУК.

 

XIX НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС НА ИМЕТО НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

Жанр: стихотворение – до 3 броя

Срок: до 20 април 2023 г.

Награда: парична

Участие:  Данните за автора – име, фамилия, адрес и телефон за обратна връзка – сложете в малък, запечатан плик – вътре в големия на адрес: 1407, гр. София, бул.”Черни връх”№35, за конкурса, П. К. 33

Специфики: в голям пощенски плик до 3 свои стихотворения, в 3 екземпляра. Конкурсът е анонимен.

Официална страница: ТУК.

 

51-и Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет”

Жанр: Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга,
Проза  (разкази, повести, романи) – издадена книга,
Литературна критика и литературна история – издадена книга,
Детска литература – издадена книга,
Филмов сценарий,
Драматургия

Срок: до 31 март 2023 г.

Награда: Община Хасково присъжда във всеки от шестте жанра награда „Лауреат” с бронзова статуетка „Пегас” и парично възнаграждение в размер на 1000 лв.

 

Община Хасково връчва награда на името на първия български модерен книгоиздател „Александър Паскалев” в размер на 2000 лв. за цялостен принос в областта на литературата и изкуството.

Участие: за автори до 40 години.

Специфики: Книгите, филмовите сценарии и пиесите за конкурса следва да са издадени в периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2023 г. включително. Те трябва да се представят най-късно до 04.04.2023 г. в пет екземпляра, които не се връщат на авторите, заедно с биографични данни за дебютанта, негова снимка /по възможност в размер за лични документи – 35x45mm/, имейл и мобилeн телефон на адрес: Хасково, Община Хасково, пл. “Общински” №1, Дирекция  “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”

Официална страница: ТУК.

 

Юбилеен конкурс 30 години книги-игри в България

Жанр: книга-игра

Срок: до 31 март 2023 г. 

Награда: –

Участие: на konkurs30godini@gmail.com

Специфики: вижте всички специфики, условия и награди в линка по-долу

Официална страница: ТУК.

 

За деца

Международен конкурс НОВИТЕ ПРИКАЗНИ ГЕРОИ

Жанр: приказка с тема „Новите приказни герои“ – приказки за герои, несъществуващи в творчеството на други писатели.

Срок: до 3 април 2023 г.

Награда: –

Участие: Творбите се изпращат на имейл: pastelko.storks@gmail.com. Материалите да се изпращат в електронен вид, рисунките – като снимки с отлично качество и висока резолюция, минимум 2000 рх по късата страна. Всеки участник трябва да попълни и изпрати: Апликационна форма (word); Декларация за съгласие на родителите (pdf.) – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения имейл адрес; Творбата на участника (в word – за текстовете, и в jpg. или png. формат – за илюстрациите); 5 любими снимки на участника, необходими за представянето му в (jpg. или png.) Снимките трябва да са представителни, а не случайно снимани на улицата, в басейна и пр. Те трябва да бъдат израз на интересите на участника или да подчертават неговите постижения, както и да притежават художествени качества.

Специфики: всички деца и младежи до 18-годишна възраст от всички страни по света и от Българските училища в чужбина.Творбата трябва да бъде изпратена на български и английски език. Преводите на авторските приказки ще послужат за последващо издаване на двуезична електронна книга с най-добрите творби. В конкурса участват творби, специално написани за конкурса „Новите приказни герои“. Авторът на приказката може да бъде автор и на илюстрациите към текста, но за предпочитане е да има един автор на текст и един илюстратор. Може да има и групови авторски приказки и няколко илюстратори. Относно литературния стил и техники за илюстриране – няма ограничения. Всеки е свободен да пише и рисува както пожелае, включително илюстрациите са бъдат във формата на мултимедии и анимации. Допускат се и по-големи по обем творби, които могат да участват с отделна глава или откъс. Възможно е творбите да бъдат в начален етап на писане и илюстриране. Конкурсните творби ще бъдат оценявани на 2 етапа. Първият етап – широка селекция на творбите и илюстрациите. Тези творби, които попаднат в първата селекция, ще бъдат публикувани в Галерия ПАСТЕЛКО. Втората селекция ще бъде измежду публикуваните творби. Те ще бъдат наградени на специална церемония в края на април в гр. София. Конкурсът се провежда в три възрастови групи: Първа група: от 5 до 9 години. Втора група: от 10 до 14 години. Трета група: от 15 до 18 години. Особено внимание отделяме за коректното попълване на документите. Апликационна форма, попълнена в друг от посочения формат или на ръка, няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде дисквалифициран. Точно се попълва пощенският адрес, имената на родител или ръководител, както и формата за контакти. Творбата трябва да бъде изпратена в word формат.

Официална страница: ТУК.

 

I-ВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКО ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО „СЛЪНЧЕВО МОМИЧЕ”

Жанр: поезия, проза по 1 творба от жанр – да не е публикувана и участвала в други конкурси

Срок: до 31 март 2023 г.

Награда: Отличените творби ще бъдат публикувани в социалната мрежа „Фейсбук”. Във всяка възрастова група ще бъдат връчени първо, второ и трето място, които ще са придружени с грамота и/или награда. По преценка на журито някои награди могат да не бъдат връчени, както и да има поощрителни награди. Всички участници ще получат грамоти за участие, които ще бъдат изпратени по електронната поща.

Участие: I-ва категория – деца от I до IV клас; II-ра категория – деца и младежи от V до VIII клас; III-та категория – юноши от IX до XII клас.Творбите се изпращат по електронната поща: yavorov.konkursi@abv.bg.

Специфики: Творбите трябва да са във формат А4, шрифт Times New Roman с размер 12. Обем на творбите: за поезия – до 1 страница, а за проза – до 3 страници. Задължителни данни: три имена, години, клас, населено място, институция/училище, учител/ръководител, пълен адрес за кореспонденция, телефон и имейл за връзка.

Официална страница: ТУК.

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЕТЯ ДУБАРОВА“ – 2023

Жанр: поезия – до 5 стихотворения и проза – до три разказа (обем до 7 страници на разказ) – да не са публикувани

Срок: до 31 март 2023 г.

Награда: –

Участие: Текстовете изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес: гр. Бургас 8000, ул. “Гладстон“ 68, Къща музей “Петя Дубарова“.

Специфики: за младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен до 12 клас). Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки участник да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите.

Официална страница: ТУК.

 

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СВЕТЪТ НА ЯВОРОВ” Тема за 2023 година: „Перо послушно – копие на цар“

Жанр: стихотворение, есе, художествена проза – с по една творба от вид

Срок: до 31. 03.2023 г.

Награда: Във всяка възрастова група ще бъдат отличени I, II и III място с грамоти и предметни награди. Ще бъдат присъдени и специални награди на кмета на Община Петрич и на председателя на Общински съвет – Петрич.

Участие: Адрес за изпращане на творбите: гр. Петрич 2850, ул. „Яне Сандански” 31, Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов“ – за конкурса „Светът на Яворов” или на имейл: yavorov_petrich@abv.bg.

Специфики: В конкурса могат да участват ученици от цялата страна – от училища, читалищни клубове и центрове за подкрепа за личностно развитие. За ученици от VIII до ХІІ клас, разпределени в следните възрастови групи – VIII – X, XI – XII клас. Всяка творба трябва да бъде в отделен файл, придружена със следната информация: трите имена на участника; училище, ЦПЛР, школа, клуб, клас и населено място; телефон, имейл за връзка; име и контакти на ръководителя.

Официална страница: ТУК.

 

Средношколски конкурс за поезия „Възкресения 2023“, ПОСВЕТЕН НА 135 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОРА ГАБЕ 

Жанр: стихотворение – с до три непубликувани стихотворения

Срок: до 26 март 2023 г.

Награда: Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в сайта и на фейсбук страницата на Регионален исторически музей – Добрич на 12 април 2023 г.

Участие: Текстовете се приемат на: 9300 гр. Добрич, Дом-паметник „Йордан Йовков”, п. к. 131 за „Възкресения” или на имейл: dobrichmuseum@abv.bg.

Специфики: В конкурса могат да участват ученици на възраст от 13 до 19 години , като посочат трите си имена, възраст, училище, телефон, имейл и адрес за връзка.

Официална страница: ТУК.

 

Петьофи 200: литературен конкурс

Жанр: до три авторски творби във всеки жанр: поезия, къс разказ, есе, публикация (пост) за социална медия (Фейсбук, Инстаграм, Туитър и др.)

Срок: до 9 април 2023 г.

Награда: ваучери за книги (пет на стойност 200 лв.) и поощрителни награди (книги). Журито си запазва правото да намали размера и да увеличи броя на наградите. Най-добрите творби ще бъдат публикувани в „Литературен вестник“, на сайта и в социалните мрежи на Институт Лист.

Участие: изпращане на творбите на: litera@ptgrz.org като заглавието на имейла трябва да бъде „за конкурса „Петьофи 200“. Победителите ще бъдат обявени на сайта на НПТГ „Шандор Петьофи“ в края на месец април и ще бъдат уведомени за това и по имейл, като ще могат да получат наградите си или лично, или на посочения от тях адрес на училището, в което учат. Задължително всеки участник попълва и изпраща сканирана или снимана Декларация за информирано съгласие, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент

Специфики: Текстът да се състои от до 200 думи и по някакъв начин да е свързан със стихотворението на Шандор Петьофи „Любов и свобода“. “Две неща ми трябват на земята – те са любовта и свободата. Жертвал бих живота безвъзвратно за любов, любовта да дам за свободата съм готов”, Пеща, 1 януари 1847 г. Превод: Невена Стефанова. Конкурсът е явен. Всички текстове да са в шрифт: Times New Roman, размер на буквите 12 и разред 1,50. Файловете с произведенията да съдържат: трите имена на участника, училище, клас, възраст на участника, имейл, адрес и телефон за връзка с участника; имейл, адрес и телефон за връзка с училището, в което учи участникът. Творби, които не отговарят на поставените технически изисквания няма да се оценяват. Заглавието няма да се брои в изискването за текст до 200 думи.

Официална страница: ТУК.

 

Конкурсът „Един ден сред природата на България“ – със сюжет от общуването на човека с природата – растения, животни, птици, риби и др.

Жанр: къс разказ до 3 машинописни страници

Срок: до 31.03.2023 г.

Награда: парични награди, плакети, грамоти

Участие: изпращане на творбите на: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова.

Специфики: за деца до 10 годишна възраст, за деца от 11 до 15 годишна възраст.

Официална страница: ТУК.

 

Националния литературен конкурс „Георги Давидов“ – август 2023 г.

Жанр: стихотворения на морска тематика – за живота и вълненията на хората, живеещи край морето

Срок: до 10 юли 2023

Награда: пластика „Пегас“, специално изработен диплом/грамота/ и парична премия /2000 лв./

Участие: за автори до 40 г. Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по посочената тематика. Конкурсът е явен.

Специфики: Материалите, придружени от: име, адрес и телефон, да се изпращат с препоръчана кореспонденция на адрес: гр. Шабла – 9680, ул. „Равно поле“ № 35, Общинска администрация за Националния литературен конкурс „Георги Давидов“ или на имейл: obshtina@ob-shabla.org или culture@ob-shabla.org.

Официална страница: ТУК.

1,258 Views
error: Content is protected !!