Конкурсен глас - октомври 2023

Конкурсен глас: Октомври 2023

Първи национален конкурс “ За чиста и свята република”, организиран от е-списание “Литературен дизайн” и ПП “Пряка Демокрация”

Жанр: кратък разказ – до два разказа от автор, непубликувани

Срок: до 27.10.2023 г.

Награда: парични награди за първите три места и включване на разказите в антология – включените автори ще получат по една безплатна бройка.

Участие: разказите се изпращат само на имейл: magazine.litdesign@gmail.com

Специфики: всеки разказ да е до три стандартни страници по 1800 знака, шрифт и размер Times New Roman 12 – вижте подробности в линка по-долу.

Източник: ТУК.

Трети международен поетичен конкурс „Защо пиша това писмо?“, тема „Писмо и малко падащи звезди“

Жанр: поезия до 1 стр. (непубликувано стихотворение) 

Срок: до 8.12.2022 г.

Награда: Голямата награда – издаване на книга от издателска къща „Многоточие“ – стихосбирка, сборник, роман или друго, както и статуетка и почетна грамота. Наградата включва всички разходи по издаване на книга в тираж 100 броя, до 100 черно-бели страници, формат А5 (предпечат, оформление, изработка на корица, издаване на ISBN). Други награди – книги и грамоти. 

Участие: Изпращайте произведенията си на хартиен носител до редакцията на издателството на адрес: София, 1330, ул. „Добротич“, бл. 36, ап. 10, получател: Ивелина Цветкова (за конкурса). Не пропускайте да уточните, че писмото е изпратено за конкурса. Използвайте само Български пощи. 

Специфики: Стихотворенията трябва да са написани на ръка, с химикал – вижте подробности в линка по-долу. Поезията да е в обем до една страница, формат А4. Текстовете да бъдат написани на български език. Приема се всякаква тематика, с изключение на политическа. Допускат се до две произведения на автор. Без възрастови ограничения. Творбите не трябва да са публикувани в никакъв вид или печелили награди в други конкурси. 

Официална страница: ТУК.

Варненска Златна Есен 2023

Жанр: Спомени, мемоари, интервюта, документални разкази, есе, разказ, легенда, апева, хайку, сентенция, рецепти, кулинарни спомени

Срок: до 31.10.2023 г.

Награда: включване в сборник и подарък на копие от сборника

Участие: Материалите трябва да бъдат изпратени в електронно писмо (в самото писмо и не в приложен документ), на адрес esen2023@apeva.art 

Специфики: Споменът трябва да разказва основно една случка или събитие и свързаните с него поуки, важни решения, размисли. Един участник може да участва само с един материал за всяка категория, спазвайки посочените обемни ограничения. Целта на конкурса е да събере нови спомени, размисли, легенди, произведения от и за дейци на изкуствата, будители и други достойни личности, пряко или косвено свързани с есента, морето, Варна. 

Източник: ТУК.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ЧЕЛОПЕЧ – ЧЕЛО НА СЛЪНЦЕТО“

Жанр: поезия

Срок: до 15.10.2023 г.

Награда: парична

Участие: Творбата е неподписана и се поставя в голям плик само с надпис: за Националния конкурс за поезия, Малък, запечатан плик, съдържащ данните на автора (трите имена, възраст, адрес, телефон за връзка), също неподписан се поставя в големия плик; Творбите се изпращат на хартиен носител на адрес: Община Челопеч с. Челопеч пл. „Освобождение“ №1 община Челопеч за Национален литературен конкурс за поезия „Челопеч – чело на слънцето“. Специфики: конкурсът е анонимен. Всеки автор има право да участва с една творба, написана специално за конкурса и непубликувана. Технически изисквания към творбата:  Шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12. Творбата следва да е написана на кирилица, като се спазват правилата за правопис и пунктуацията. Творби, несъобразени с темата на конкурса и техническите изисквания, отпадат от класирането.  

Източник: ТУК.

Международен конкурс “ Иван Бързаков“

Жанр: разказ, стихотворение, есе, пиеса или книга на постоянна тема “ Страданието и изгнанието – както в чужбина, така и в собствената родина“

Срок: до 1.11. 2023 г.

Награда: парична

Участие и специфики: professorbarzakov.konkurs@abv.bg.Всеки автор може да участва само с един материал в жанр по избор.

Официална страница: ТУК.

За деца 

Литературен конкурс „Будители”

Жанр: стихотворение, разказ, приказка, есе 

Срок: до 23 октомври 2023 г.

Награда: вижте линка по-долу

Участие: Творбите изпращайте на имейл адрес: albenanedeva@abv.bg или с писмо по Български пощи на адрес: с. Баячево 7745, ул.”В. Левски” 44 , НЧ „Будител – 1927” за конкурса : „Будители”. Три имена и възраст на участника , категория и телефон за връзка. 

Специфики: Възраст на участниците: от 11 до 14 години от 15 до 18 години над 18 години

Източник: ТУК.

Двадесети национален конкурс ”Златна есен – плодовете на есента” – Севлиево 2023

Жанр: изобразително и приложно изкуство и за написване на есе или стихотворение

Срок: до 25.10.2023 г.

Награда: 

Участие: Творбите да се изпратят на адрес: гр.Севлиево 5400, обл.Габрово ул.”Св.Св.Кирил и Методий”№33 или на имейлl: detski_kompleks_sevlievo@abv.bg. 

Специфики: На гърба на всяка творба да има задължително следната информация: трите имена на автора и възраст /години/; училище или извънучилищно звено,точен адрес и телефон; трите имена на ръководителя, телефон, имейл. 

Източник: ТУК.

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТ НА ТЕМА „МЕЧТИТЕ СЕ СБЪДВАТ“

Жанр: кратък разказ, есе или поезия. Формата, жанрът и заглавието на конкретната творба са по избор на участника

Срок: до 15.11.2023 г.

Награда: парична

Участие: Творбите и формулярът за кандидатстване се изпращат заедно на електронния адрес на конкурса otmechtadorealnost@abv.bg. Формулярът за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на организаторa: https://otmechtadorealnost.weebly.com/

Специфики: Максимален обем на представените конкурсни текстове – ½ печатна кола (8 стандартни страници), формат А4 едностранно, шрифт и размер Times New Roman 14. Всеки ученик може да участва с един текст, като общият обем на представените материали не може да надвишава посочените страници. В конкурса имат право на участие ученици от цялата страна в прогимназиална и гимназиална училищна степен.

За въпроси: otmechtadorealnost@abv.bg

632 Views
error: Content is protected !!