Конкурсите към 1 юли 2023

Конкурсен глас: 1 юли 2023

Втори литературен конкурс за разказ на ужасите “Хорър дизайн” 2023 на Електронно списание “Литературен дизайн” и “Страшен разказ от две изречения” 

Жанр: проза, разказ – до 2 броя от автор

Срок: до 01.08.2023 г.

Награда: на отличените ще бъдат изпратени грамоти на имейл. По преценка на журито определени разкази ще бъдат отпечатани в антология, която ще се разпространява в електронната книжарница на “Литературен дизайн”. Отличените с първи места автори ще получат безплатна една бройка от автора и възможност да закупят други бройки на преференциални цени. 

Участие: Творбите изпращайте на имейл magazine.litdesign@gmail.com 

Специфики: Темата е напълно свободна. Обем на всеки разказ  до 10 стандартни страници. Всички условия и детайли за провеждане на конкурса можете да видите на страницата по-долу.

Официална страница: ТУК

 

Четвърти национален литературен конкурс „Земя на пеещите колелета 2023“

Жанр: проза – разказ, непубликуван

Срок: до 10.9.2023 г.

Награда: награден фонд 2 000 лв.

Участие: на имейл kultura@toshevo.org или на адрес: Община Генерал Тошево, ул. „В. Априлов“ № 5.

Специфики: Формат  на разказа – до  четири страници А4, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1. Придружаващата информация /три имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и имейл  адрес/ се представя отделно. За автори, навършили 16 г. Конкурсът има за цел да продължи литературната традиция на Йовковия разказ,  в който действията и персонажите са вдъхновени от хуманизма, трудолюбието и стремежа към красотата във всички нейни форми и проявления.

Официална страница: ТУК.

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРА „ЯНАКИ ПЕТРОВ“ ГР. СРЕДЕЦ

Жанр: поезия и проза 

Срок: до 20 август 2023 г.

Награда: Наградният фонд, осигурен от общината е над 2700 лева, а най-добрите двадесет произведения ще бъдат издадени под формата на алманах с любезното партньорство на КК „Труд“.

Участие: Желаещите могат да изпратят по три стихотворение или една кратка проза (до три страници) на: nkyanaki_petrov@abv.bg, посредством прикачен файл – вижте линка по-долу. 

Специфики: без тематични ограничения, единственото условие е разказите да не са участвали и да не са публикувани в други конкурси.

Официална страница: ТУК.

 

I Конкурс за издаване на стихосбирка в Испания „La Tortuga Búlgara“ 2023 г.

Жанр: поезия

Срок: до 31.12.2023 г.

Награда: една награда – предложение за договор за издаване, съответния превод на испански език и последващо издаване на двуезична книга на испанска територия

Участие: Ръкописите се изпращат тук (https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd57L0QfnCRDNY2Y0…/viewform) във формат .doc, .odt или .docx. Не се приемат ръкописи на имейла на издателството.

Специфики: Ръкописите трябва да съдържат до 40 текста. Допускат се стихотворения без значение дали са били публикувани в онлайн или хартиен формат. Предложеният ръкопис може да съдържа творби от различни авторски книги и/или непубликувани такива.

В конкурса могат да участват автори, пишещи на български език. Файлът трябва да бъде във формат times new roman 12, като стихотворенията са подравнени вляво и с разстояние 1.0 между редовете. Всяко стихотворение се слага на отделна страница. Файлът трябва да бъде озаглавен със заглавието на ръкописа (то може да не е окончателно). В самия файл с ръкописа не може да присъства лична информация за автора.

Официална страница: ТУК

 

Национален литературен конкурс “Рада Казалийска”2023

Жанр: проза и поезия: разказ и/или стихотворение

Срок: до 15.09.2023 г.

Награда: парична

Участие: rada.kazaliiska@mail.bg или в плик на адрес: Гр. София, п.к. 1172, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” № 55, НЧ „Добри Чинтулов-1935”- за конкурса

Специфики: без възрастови ограничения, изпращайте едно стихотворение и/или един разказ до три печатни страници. 

Официална страница: –

 

Литературен Конкурс “Като дете”

Жанр: поезия и проза – стихотворение, разказ и есе

Срок: до 31.8.2023 г.

Награда: парична, плакет и издаване в сборник

Участие: на GiraffeCafeBG@gmail.com, в имейла да се посочат кратки биографични данни, включващи име, местоживеене, актуален имейл адрес, телефон и кратки автобиографични данни.

Специфики: без възрастови ограничения. Конкурсът е за християнска творба на тема „Като дете“. Всеки участник може да участва във всички категории или само в една, като изпрати стихотворение, разказ или есе с максимален обем 4 машинописни страници (Times New Roman, 12 пункта)

Официална страница: ТУК

 

XIV-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТИХОВЕ „МОЕТО СИНЬО ЛЯТО”- 2023

Жанр: поезия – стихотворение на тема “Морето и ваканционните мигове”

Срок: до 01 септември 2023

Награда: победителите ще бъдат наградени със статуетка и почетна грамота. 

Участие: за участници с навършени 15 г., формуляр за кандидатстване: https://forms.gle/jNyBqkjDDcFXNViD7

Специфики: Конкурсът се провежда онлайн, като всеки може да участва с едно НЕПУБЛИКУВАНО авторско произведение, с дължина не повече от една страница (А4). Всички конкурсни творби ще бъдат оценени по оригиналност и стил

Участниците в конкурса се задължават да не публикуват своите стихове в други медии, печатни и електронни издания до приключване на конкурса – 01.09.2023 г. С участието в конкурса всеки участник, автор на стихове предоставя правото на фондация „Астика”, като организатор на конкурса, да публикува безусловно конкурсна творба, както и да ги публикува в годишния печатен алманах „Моето синьо лято” за 2023 г., в интернет и на електронен формат. 

Официална страница: ТУК.

 

Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” 2022

Жанр: поезия 

Срок: 28.09.2022 г.

Награда: първо място – издаване на стихосбирка, второ и трето място – парични премии.

Участие: на librodinabg@gmail.com, на факс: 042 603 950 с препоръчана кореспонденция на адрес: 6000 Стара Загора, бул. „Руски” 17, Библиотека „Родина” Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени: име, презиме и фамилия на участника; настоящ адрес; телефон; дата, месец, година и място на раждане.

Специфики: за автори от 14 до 25 години. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби.

Официална страница: ТУК.

 

За деца

 

17-конкурс “Бодлите на таралежите”

Жанр: къс разказ, случка, история, фантазия – без ограничения в темата

Срок: до 15.07.2023 г.

Награда: парични и книги

Участие: Всички текстове се представят в електронен формат на мейл-адреса на Фондацията: office@mormarevibrothers.com.

Специфики: по един текст от автор, непубликуван. Възрастови категории:7-10 години и 11-14 години.Всички условия в линка по-долу. 

Официална страница: ТУК.

 

594 Views
error: Content is protected !!