Литературен глас: Конкрусите към 1 юни 2023

Конкурсен глас: 1 юни 2023

КОНКУРС ЗА ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ на тема ФАНТАСТИЧНАТА БЪЛГАРСКА ПРОВИНЦИЯ – „Булгакон 2023“

Жанр: проза – разказ (1 брой от автор) в жанровото разнообразие (научна фантастика, градско, епично и всякакво друго фентъзи, литература на ужасите, а рядко срещани у нас жанрове като алтернативната история и стиймпънка могат да донесат на участниците точки за оригиналност)

Срок: до 15.07.2023 г.

Награда: парична, публикуване в на разказите в сборник

Участие: изпращайте разказите на имейл bulgacon2023@gmail.com

Специфики: формат на файла: doc, docx, odt или rtf. Препоръчително е шрифтът да е Times New Roman или Courier, размер 12. разказите да са непубликувани до момента и да не са участвали в други конкурси. Допуска се и съавторство – вижте всички условия и специфики на конкурса в линка по-долу.

Официална страница: ТУК.

 

Национален конкурс „Мара Белчева“-2023 за съвременна женска поезия

Жанр: поезия – 3 творби

Срок: до 31.07.2023 г.

Награда: грамоти и парични награди

Участие: Материалите се изпращат на имейл: mara_belcheva_sevlievo@abv.bg

Специфики: Конкурсът е таен и всяка поетеса трябва да изпрати 3 творби – шрифт Times New Roman, размер на шрифта-12, придружени със следните данни – име и фамилия, адрес, телефон за връзка.

Официална страница: ТУК.

Студентски конкурс за есе на тема „ТИ ТРЪГВАШ ПАК“, Поезията на Георги Рупчев – „Инстинкт за неприспособимост“

Жанр: есе

Срок: до 15 август 2023 г.

Награда: Авторите на най-добрите есета ще бъдат наградени с грамота, публикация в „Литературен вестник“ и участие в документалния филм „Инстинкт за неприспособимост“, посветен на Георги Рупчев.

Участие: Есетата се изпращат на: konkursrupchev@gmail.com

Специфики: за студенти от България и чужбина.

Официална страница: ТУК.

 

Национален конкурс, посветен на 190 години от рождението на Добри Войников

Жанр: поезия

Срок: до 20.10.2023 г.

Награда: 

Участие: Творбите да се изпращат на: p.mareva56@abv.bg; dvojnikovpost@abv.bg или да бъдат предадени в читалището или изпратени на адрес: гр. Шумен, пл. „Възраждане” №4, за НЧ „Добри Войников-1856”.

Специфики: литературните творби да бъдат изпратени във Word формат. Всяка творба трябва да бъде придружена с информация за трите имена на автора, възраст, имейл, телефон, адрес.

Официална страница: ТУК.

 

Конкурс за литературната награда „Владимир Башев“

Жанр: 

Срок: до 28 юли 2023 г.

Награда: 

Участие: на адрес: Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово.

Специфики: С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан от д-р Иван Богоров.

Присъжда се всяка година, на живи автори, за цялостен принос или отделни творби в следните направления: литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания.Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров“, адресирани до Кмета на Община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане. Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност и в електронен вариант. Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография.

Официална страница: ТУК.

 

Национален конкурс за разказ и есе на историческа тема „Изпитаниe“

Жанр: проза

Срок: до 30 юни 2023 г.

Награда: парична 

Участие: спецификите вижте в линка по-долу

Специфики: Разказ (за участници от 19 до 35 години); Есе (за участници от 14 до 19 години)

Официална страница: ТУК.

 

Национален литературен конкурс за есе, разказ, стихотворение посветен на 95 години от създаването на Народно читалище „Васил Левски 1928“

Жанр: Есе, разказ, стихотворение

Срок: до 15.09.2023 г.

Награда:

Участие: Електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси: София, 1517, бул. Ботевградско шосе 50 или на имейл: vasil.levski.1928@gmail.com.

Специфики: За разказ/есе до 4 страници, за стихотворение до 2 страници. Шрифт Times New Roman, 12 на кирилица. Всеки автор може да участва с една творба.Тема: „Защото по думите си ще бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш осъден“, Матей 12:37. Темата дава възможност на участниците да изявят себе си, своите възприятия и разсъждения напълно свободно. Да се разкрие съвършенството на словото, но и голямата отговорност за думите, които казваме, четем или пишем. Конкурсът е явен.

Официална страница: ТУК.

558 Views
error: Content is protected !!